VI SKAPER MESTRING I ARBEIDSLIVET!

Vi er et team som er lidenskapelig opptatt av mennesker og tilrettelegging for menneskers utvikling.

I enhver bedrift er det en kompleks miks av menneskelige faktorer som direkte påvirker resultatene. Disse faktorene er ofte utfordrende å identifisere, håndtere og jobbe med på en prestasjonsfremmende måte. 

Vår tilnærming er forskningsbasert og har et stort fokus på hva som skal til for å få til den prestasjonsøkningen din bedrift trenger. På denne måten leverer vi utviklingsprosesser som virker og skaper vekst gjennom mennesker.

tjenester

Foredrag

Vi bistår bedrifter med faglig relevant påfyll gjennom våre ulike foredrag. Alt materiell kan også skreddersys etter bedriftsinterne behov. 

MENNESKENE

Trond Brækken

Styreleder | PROSESsLEDEr       

Joakim HAFSÅS

Faglig leder | Atferdsanalytiker

HEIDI BJERKNES

Daglig leder | PROSESSLEDER

Anniken 

Juul-Hasund

markedssjef | Atferdsanalytiker

Bjørn Skovli

Salg, servie og kommunikasjonstrener | samarbeidspartner