GROW IMPACT

Bli sertifisert Grow Impact leder!

Er du på vei inn i en lederrolle eller har tiltrådt din første lederstilling i løpet av de siste to årene? August 2020 starter GROW Impact – et unikt utviklingsprogram for fremtidens ledere!

GROW Impact har sitt utgangspunkt i det populære GROW programmet som har utviklet og sertifisert ledere i over 15 år. Impact er utviklet for å møte nye ledere i deres utfordringer, forberede dem på stadig endring og økende globalisering i fremtiden. Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap om ledelse, organisasjon, coaching og er forankret i atferdsvitenskap.

Tre emner. Ett program.

1: Prestasjonscoaching

Dette emnet gir en generell forståelse for hva som påvirker mennesker i valgsituasjoner, og hvorfor vi gjør som vi gjør. Basert på denne forståelsen lærer deltakerne kommunikasjonsteknikker for å endre tankesett, drive atferd, og utvikle nye vaner.

2: Atferdsledelse

Atferdsledelse er en ledelsesform som baserer seg på atferdsanalytiske prinsipper, og situasjonsbestemt ledelse. Deltakerne lærer hvordan man kan analysere atferd, og strukturere utvikling av medarbeideres prestasjoner på en effektiv og forutsigbar måte. Dette emnet bygger på prestasjonscoaching, som må ha blitt gjennomført først.

3: Teamcoaching

Dette emnet gjør deg i stand til å forme og utvikle team. Det kan være utfordrende å få en gruppe mennesker til å jobbe sammen som et prestasjonsteam, men nettopp dette er ofte veldig viktig får å oppnå ønskede resultater, og ikke kaste bort tid. Gjør en arbeidsgruppe om til et prestasjonsteam, og led de suksessfullt gjennom oppgaver og endringer. Må ha gjennomført emne 1.

Tid

Sted

Pris

GROW 2020

Modul 1: Fundament – 31.08-01.09 2020

Modul 2: Ledelse i praksis – 26.10-27.10 2020

Modul 3: Nudging – 30.11-01.12 2020

Modul 4: Teamutvikling – 01.02-02.02 2021

Modul 5: Teamutvikling – 05.04-06.04 2021

Modul 6: Sertifisering – 03.06-04.06 2021

GROW Impact avholdes i området rundt Oslo og Lillestøm. 

 

29.990 ,- (+ dagpakker)

 

Trond Bentestuen

Konserndirektør PM, DNB

«Alle våre ledere har gitt strålende tilbakemeldinger på opplegget.»

Interessert?

Vi skreddersyr tjenesten for din bedrift, og tar gjerne kontakt med deg for en samtale!