Jeg er lei av å høre hvordan toppidrettsutøvere ofrer seg for å være best

I denne videoen snakker Thomas Alsgård om endringsvegring.

Mener han virkelig at folk er viljeløse? Nærmest som om de lider av en sykdom?

Perspektiv

Jeg kjenner at jeg blir provosert og fascinert.

For det første sier det noe om perspektivet hans.

Jeg mener han mangler forståelse av hvordan vi mennesker fungerer.

Hans perspektiv og løsning er utgangspunktet for påstanden.

Hans perspektiv er med andre ord det som bør være gjeldende for alle.

Vilje

Det er ikke viljen vår som stopper oss, det er konteksten.

Hva gjør jeg for menneskene rundt meg for at de presterer?

Hvem er jeg sammen med dem?

Det handler ikke om enkeltmennesker, men enkeltmennesker samlet, og hva de gjør/påvirker hverandre.

Der er DETTE som er overførtbart til næringslivet!

Hvordan bygger vi opp strukturen i selskapet, hvordan bygger vi kulturen, hvordan er ledelsen og hvordan handler ledelsen?

Kultur

Det er ikke tvil om at Alsgård var en del av en høypresterende kultur på 90-tallet.

Jeg er lei av å høre hvordan toppidrettsutøvere ofrer seg for å være best, for å prestere optimalt, og sier noe om hvordan næringslivet kan lære av dem.

Jeg mener det er mer interessant å høre om de komplekse dilemmane hvor man må hensynta flere faktorer – som ledere ofte står i, hver dag.

Autopiloten

Det er ingen sykdom at hjernen vår handler på autopilot, det er faktisk en av våre beste egenskaper!

Da må vi være smarte og kloke for å skape den beste konteksten for menneskene rundt oss – ikke anklage dem for å være viljeløse.

 

Rita Furan

Prosessveileder