Dette trenger du for å skape resultatorienterte team i kjedevirksomheter

Dette trenger du for å skape resultatorienterte team i kjedevirksomheter

Spørsmålene du bør stille deg som leder.

Fokus på detaljer er en viktig suksessfaktor innen retail.

Ledere strever ofte med å finne den rette balansen mellom administrasjon og utøvende ledelse.

Fordelingen blir lett 80/20 til fordel administrasjon.

Helst burde det vært omvendt.

Hvorfor?

Fordi ingen kan kopiere medarbeidere som leverer strålende personlig service i ytterste ledd!

Stiller du deg selv disse spørsmålene i jobben som leder;

 • Snakker du om å skape «varige konkurransefortrinn» gjennom serviceopplevelsen?
 • Gir du uttrykk for hvor viktig dine medarbeidere er for å kunne oppnå gode resultater?
 • Trener du dine medarbeidere?
 • Gir du kontinuerlig feedback på innsats og atferd til dine medarbeidere?

Jeg ser (altfor) ofte at ledere har fokus på:

 • resultater, rapporter og budsjetter.
 • produkt.
 • markedsføring.

Hva skal til for at du kan snu denne «tradisjonen» i din organisasjon?

Hva tror du skjer dersom du for eksempel er like opptatt av detaljene i dine ansatte sin atferd i kontakt med sine ansatte, som detaljene i den månedlige økonomiske rapporten du leverer din leder?

Det er kjent at trygge ansatte presterer best og utvikler seg mest.

Hvordan bygger du tillit og mestringstro på egne evner hos dine ansatte?

Har du fortalt dem hvilke forventninger du har til deres leveranse og hvordan du kommer til å følge dem opp?

Og ikke minst; hva blir konsekvensene om de velger å ikke levere som avtalt?

Tydelighet innenfor disse områdene er avgjørende for din suksess som leder og ditt økonomiske resultat.

 

Resultatene kommer – når du har fokus

Som ledere blir vi, i tillegg til krav om resultater, utfordret på vår evne og vilje til å drive utvikling i egen organisasjon.

Vi iverksetter ofte omfattende treningsprogram for våre medarbeidere med ønske om å skape en organisasjon preget av selvstendige, engasjerte og ansvarlige ansatte.

Prosesser som vanligvis blir delegert til HR, uten at ledelsen tar eierskap gjennom hele prosessen.

Er det mulig å lykkes med utvikling uten at hele organisasjonen involveres?

Nei!

Eierskapet må ligge hos ledelsen, som er organisasjonens rollemodell, allerede fra start av.

Det som er viktig for ledelsen, blir viktig for resten av organisasjonen og omvendt.

Der det settes fokus, der kommer også resultatene.

For å nå dine mål trenger du resultatorienterte team som;

 • støtter hverandre
 • deler informasjon og erfaring
 • involverer hverandre
 • søker tilbakemelding
 • lærer av feil som gjøres

I slike team applauderes at noen våger seg ut av komfortsonen og heller gjør feil enn at det ikke foregår noe som helst.

Kan du svare «ja» på at dette gjøres i din organisasjon?

Hvis svaret er «nei», se https://www.grow.as/konseptene/grow-prosessen/ for mer informasjon om hvordan du kan få hjelp til å utvikle din bedrift.

 

Trond A. Brækken

Rådgiver