Modige ledere trosser frykten

Modige ledere trosser frykten

”En leder er en som får andre til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort!”

Skal jeg som ledere gjøre en forskjell, kan jeg ikke alltid gjøre det som er behagelig og enkelt. Jeg må gjøre det jeg vet er riktig her og nå.

I Grow har vi verdien MODIG. Dette betyr at vi velger å holde oss til, samt gjennomføre prosjekter etter, de prinsippene vi tror på, selv om dette i noen situasjoner kan lede til at vi ikke vinner et oppdrag.

disney

Som organisme er vi mennesker kontinuerlig på jakt etter goder. Dette er en egenskap vi har tilegnet oss gjennom evolusjonen fordi individer med disse egenskapene, på et tidligere tidspunkt i menneskets historie, hadde større sjanse for overlevelse og reproduksjon. På samme måte er vi mennesker programmert til å unngå ubehaglige situasjoner. Et eksempel på et ubehag vi er programmert til å unngå er følelsen av frykt.

Jeg har mange ganger opplevd at frykten har stått mellom meg og det jeg har ønsket å oppnå. Jeg forbereder meg, “angriper”, kjenner at frykten kommer…og velger en annen løsning enn den jeg hadde tenkt ut og visste at var den beste.

Hva er det så vi mennesker frykter, i et komplekst og sosialt samfunn? Huff, det er ganske mye, og noen av de sterkeste fryktene handler om å ikke bli likt!

Frykten for å bli avvist.

Noen som husker når de to dyktigste i klassen i ballspill skulle velge annenhver gang hvem de skulle ha på laget sitt? Det var ingen god følelse å vente på å bli valgt…

Frykten for å bli avslørt.

Mange suksessfulle mennesker går daglig rundt og er redd for at de skal bli avslørt. De er redd for at de ikke klarer å leve opp til sitt rykte og tidligere prestasjoner.

Frykten for å miste noe vi har.

Vi er ofte redde for at vi skal miste det vi har opparbeidet oss av status, økonomisk trygghet, jobberfaring, vennskap etc.

Frykten for det ukjente.

Det er ikke tvil om at det ukjente har skremt mennesker i all tid og vil fortsatt gjøre det i uoverskuelig fremtid.

Det vil alltid være noe vi vil frykte, og det er jo fint, for da kan vi være modige.

Å være modig er ikke fravær av frykt, det er å trosse frykten.

Når vi er modige og går utenfor komfortsonen, følger også mestringsfølelsen og utviklingen tett på.

Hva betyr det så å være modig som leder? Jo det betyr vel det samme; å trosse frykten og følge sin overbevisning, om hva som er rett å gjøre til en hver tid.

Modige ledere håndterer de situasjonene som oppstår når de oppstår!

Vi mennesker har vidt forskjellige preferanser og derfor forstår vi ting forskjellig. Det har jo ingen ting med at vi er dumme, vrange eller late å gjøre. Vi forstår det på vår måte utfra de erfaringer og den kunnskapen vi har.

Dette er ofte grunnen til misforståelser og uenigheter som i noen tilfeller utvikler seg til konflikter fordi det ikke håndteres der og da.

Modige ledere tar tak i det de identifiserer og gjør noe med det. Selv om de frykter å ikke bli likt. De venter ikke til det blir en låst situasjon, som krever mye både av tid og resurser for å løses.

Hva skjedde nå? Hva mener du med det du sa nå? Hva var det du reagerte på? Hva mener du om det jeg sa?  Hva ønsker du? Hva kan jeg bidra med? Hva trenger du?

Når jeg tør å stille denne typen spørsmål og lytte til de svarene jeg får, kan mye være løst på noen få minutter.

Modige ledere trosser frykten, følger sin overbevisning og gjør det de mener er riktig å gjøre!

 

Heidi Kristin Bjerknes

Daglig leder | Prosessveileder