Kunden sa nei til å spare titalls millioner

Kunden sa nei til å spare titalls millioner

Kan du forstå hvorfor?

Jeg blir stadig overrasket over hvor lite nysgjerrige de fleste ledere er. Holdninger som at ”dette vil aldri fungere hos oss” eller ”dette blir for mye bryderi”, møter jeg ofte.

En gang beviste vi over 10% forbedringspotensial på bunnlinjen for et selskap. Rapporten vi hadde utarbeidet avslørte at de kunne spare et titalls millioner kroner hvert år hvis de bare turte å gjøre de samme tingene på en annen måte.

Da jeg presenterte dette for styret, ble jeg møtt med skepsis og alt annet enn nysgjerrighet. De mente at hvis de aksepterte og anerkjente dette resultatet, ville de ansatte ta det som personlig kritikk og moralen ville bli svekket. Det hjalp heller ikke at jeg minnet dem på at de selv hadde bestilt prosjektet og rapporten, og at vi bare ville hjelpe dem til å bli bedre.

Følelsen av at de egentlig bare ville få bekreftet at de gjorde det meste rett, og fulgte passe god praksis, ble ganske åpenbar. Det hele kulminerte i at sluttrapporten ble nedjustert til et 3% forbedringspotensial. Antakelig ble rapporten lagt i en skuff for aldri mer å se dagens lys.

Jeg blir oppgitt når jeg møter ledere som ikke er nysgjerrige. Ikke fordi de ikke vil kjøpe det jeg prøver å selge dem, men fordi organisasjoner speiler sine ledere! Organisasjoner som ikke er nysgjerrige er preget av overdrevent tilfredshet, komfortsone, lite innovasjon og brannslukking.

Det handler ikke bare om å følge beste praksis. En innovativ leder bør også identifisere og følge NESTE beste praksis. Hvis du som leder er nysgjerrig på neste beste praksis, og er villig til å utforske dette terrenget, skapes ofte energi og endringsvillighet i organisasjonen. Samtidig som du løper fra dine konkurrenter!

Alt starter med ydmykhet og nysgjerrighet. Tør du som leder å være nysgjerrig, vil du erfare at din organisasjon vokser og lærer av sine feil. Det gjelder altså å stille seg de rette spørsmålene. Tørre og feile, og å våge å gjøre ting på nye måter.

Eller som Walt Disney sa:

”Vi fortsetter fremover, åpner nye dører og gjør nye ting fordi vi er nysgjerrige, og nysgjerrighet leder oss på nye veier.”

Tenk så mye mer spennende ledelse ville blitt hvis ledere turte å være mer nysgjerrige, for slik å skape positiv endring, energi og verdiskapning.

Krav til nysgjerrighet må inn i rekrutteringsprosessen og forventes av ledere, lederes ledere og de som ansetter dem.

La oss finne frem det vitebegjærlige barnet i oss og begynne nå!

 

Jon Fossen-Thaugland
Atferdsøkonom | Prosessveileder

 

Er du en nysgjerrig leder? Test deg selv med disse spørsmålene, og kommenter gjerne dine refleksjoner:

  • Hvordan reagerte du sist på en medarbeiders nye tanker, ideer og forslag om å gjøre ting annerledes? Så du på dem som spennende eller kostbare og useriøse?
  • Når tenker du at bedriften du jobber for/i bør være ferdig med å prøve å feile?
  • Når tenkte du sist at rammeverket ditt var blitt så komfortabelt at du ikke ønsker å utfordre videre?
  • Hva tenker du om konteksten du har skapt rundt deg?
  • Når opplevde du sist at noen i din bedrift avbrøt en annen kollega og så på vedkommende sitt forslag som indirekte kritikk av et lederskap?