Prinsipper for atferd – Tretermskontingensen

Skrevet av Nikolai Grindevoll Liljedahl og Markus Eriksen. Studenter i praksis hos GROW. Tretermskontingensen Atferdsanalytikere mener at all atferd, og dens relasjon til sine omgivelser kan forstås gjennom den såkalte tretermskontingensen. B.F. Skinner forklarte i 1938 hvordan atferd oppstår, og…

Fortsett å lese Prinsipper for atferd – Tretermskontingensen