GROW Programmet: Lederutvikling, påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling

GROW lederer lederutvikling

Hvert år starter en ny gruppe engasjerende ledere på GROW Programmet. Lederutvikling hos oss har nå vært gjennomført i over 15 år og vi har hatt gleden av å utvikle over 300 ledere fra ulike bransjer!

Grunnlaget

God kommunikasjon er kanskje den mest avgjørende ferdigheten du som leder har til rådighet for å skape tillit i teamet ditt. Denne tilliten er en forutsetning for at de du er satt til å lede gir deg «tillatelse» til å lede og utvikle dem.

Effekten av at du kommuniserer godt er at medarbeiderne føler seg hørt, sett og bekreftet av deg. Dette skaper en trygg kontekst for læring og utvikling og gir deg en unik mulighet til å inspirere den enkelte og teamet til prestere i forhold til sitt potensial.

Men god kommunikasjon kommer ikke av seg selv.

Den utvikles først gjennom en bevissthet og kunnskap om hva som hemmer og fremmer gode relasjoner. Dernest – for å omsette denne kunnskapen til praktiske ferdigheter må det trenes – om og om igjen til det sitter i ryggraden.

Det er dette GROW-programmet handler om. GROW lærer deg prestasjonscoaching – en bevisst kommunikasjonsform som tilrettelegger for at mennesker presterer optimalt i forhold til sitt potensial, som enkeltindivider og som team!

Byggesteinene

GROW-programmet er et sertifiseringsprogram som er grunnleggende trenings- og refleksjonsbasert. Det vil si at trening i prestasjonscoaching på ulike systemnivå og med ulike modeller er dominerende i forhold til tidsbruk.

Gjennom programmet vil deltagerne møte teori og ulike modeller. Hensikten er å skape en faglig forståelsesramme som utgangspunkt for diskusjon og erfaringsutveksling. Gjennom egenerfaring trenes den enkelte i å oppdage egne normer, intensjoner og atferdsmønstre. Deltagerne vil også trenes i coaching som stimulerer refleksjon og erkjennelse i team.

Utbytte

GROW-programmet vil dyktiggjøre deltagerne i å avdekke potensial, beskrive tiltak og gjennomføre prosesser for høyere prestasjoner på individ-, team- og organisasjonsnivå

Programmet

Sertifiseringsprogrammet er utviklet i samarbeid med HiL og UiA. I sin helhet er det ettårig, inneholder 8 etapper á 2 dager, og avsluttes med en muntlig og praktisk eksamen, som gir rett til å benytte tittelen Sertifisert GROW-leder.

Trykk her for mer informasjon

 

Lukk meny