Rausleder

Rausleder

Rausleder er et lederutviklingsprogram for ungdom. Dette programmet sponser vi i GROW med faginnhold. Det er viktig for oss å ta ungdom på alvor, og gi dem muligheter.

 

Vi må skape en kontekst for unge til å faktisk kunne vokse og få muligheter – muligheter til å gjøre noe for andre, for samfunnet, for laget, for andre. Dette programmet gir ungdom mulighet til å få fagpåfyll og erfaring til å ta nye roller i samfunnet.

 

I løpet av disse tre samlingene vil du som ungdom få verktøy til å håndtere rollen som leder, du vil få en mentor som sikrer overgangen til næringslivet og du vil faktisk være leder for eget prosjekt.

 

Du får påfyll og erfaring til å bli en fremtidig leder.

 

Vi i GROW er opptatt av at hvis vi skal bli gode, så må vi øve, trene, feile og prøve igjen. Det er avgjørende å skape en arena hvor man kan være trygg og feile. Dette er viktig å starte med i ung alder.

 

Det å lede andre mennesker handler om å være et forbilde, en rollemodell, utøve lederskap slik at de rundt får lyst til å følge deg.

 

Kjenner du en mellom 17-22 år som ønsker å blir en leder, eller gjøre noe for samfunnet?

Les mer om programmet

Meld deg på her