Kulturbevisst ledelse – leves kulturen i din organisasjon?

Kulturbevisst ledelse – leves kulturen i din organisasjon?

Hva er din organisasjons kultur i dag og hva er ønsket kultur?

Er disse sammenfallende gjennom hele organisasjonen?

Vi som andre, snakker mye om bedriftens kultur, og hvor avgjørende den er for å kunne lykkes på sikt.
Så hva er kultur? Enkelt sagt definerer vi dette som hva vi gjør og hva vi sier, hvordan vi oppfører oss, hvordan vi behandler hverandre, våre produkter, våre kunder og oss selv. Dette er bedriftens personlighet.

Familien Trump kommer stadig med nye utspill som skaper engasjement. Nå nylig ble det viet stor oppmerksomhet at kjeden Nordstrom hadde kastet ut Ivanka Trumps kleskolleksjon. Nå fanget dette min oppmerksomhet da denne kjeden er viden kjent for deres sterke kultur og verdier. Uten at jeg her skal kommentere deres personalpolitikk nærmere.

Siden de åpnet sine dører i 1901 har Nordstrom forpliktet seg til:
”Providing our customers with the best possible service”, ”Whether you work on the sales floor or in a support position”

De uttaler følgende om bedriftens kultur:

”You can´t teach culture. You have to live it. You have to experience it. You have to share it. You have to show it”

Vi i GROW vet hvor viktig det er at vi sammen med våre kunder kartlegger dagens kultur, ønsket kultur, og deretter legger en plan for utvikling og gjennomføring.

Hele organisasjonen må involveres om vi skal kunne skape varige endringer og resultater.

Det finnes ingen ”quick fix” som bidrar til endret kultur og atferd i løpet av få dager. Det er også vårt svar når enkelte ledere gjerne uttrykker et ønske om å kunne løse dette gjennom et kurs.

Vi har solide referanser på at våre metoder virker. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan bidra til å utvikle din organisasjon.

Trond A. Brækken
Rådgiver | Prosessveileder