Nå vet vi hvordan vi lykkes med endring!

Nå vet vi hvordan vi lykkes med endring!

Lykkes du med endringer?

Opplever dine ansatte mestring og flyt i hverdagen?

Ser du store positive forandringer etter ledergruppens utviklingsprosess eller når kolleger kommer tilbake fra dyre kurs?

Ikke så ofte..?

Sannsynligvis presterer noen av bedriftens ansatte veldig godt og noen mindre godt. Det store flertallet av ansatte presterer godt. Vi ser denne variasjonen i de aller fleste organisasjoner, uavhengig av om det er salgsavdelingen, ledergruppen eller andre grupperinger.

Har du noen gang tenkt eller regnet på hva din bedrift kunne oppnå hvis det store flertallet presterte betydelig bedre eller like godt som de aller beste?

Potensialet er enormt.

Cirka 70 prosent av alle endringsprosesser oppnår ikke ønsket effekt. Endelig vet vi hovedgrunnen til dette, og kort fortalt handler det om at vaner spiser intensjoner til frokost. Ny forskning forteller oss faktisk at mennesker er forutsigbart irrasjonelle, og det betyr at vi må håndtere endring på en helt annen måte en før. Det er akkurat de samme årsakene som ligger til grunn for at mange ikke klarer å begynne å trene eller gå ned i vekt….

Atferdsøkonomien forener tradisjonell økonomisk tankegang med nyere kunnskap fra psykologien om hvordan hjernen vår egentlig virker. Dersom vi hensyntar denne kunnskapen, ser vi av erfaring at enkeltindivider og organisasjoner i langt større grad lykkes med endringer.

De fire viktigste prinsippene for å lykkes er disse:

  1. Definer alle mål som en atferdsutfordring
  2. Ta hensyn til kontekst
  3. Forstå effekten av endringene i et helhetlig perspektiv
  4. Fokuser på langsiktig og bærekraftig atferd

Å endre vaner er fremdeles ikke enkelt, men ved å følge disse prinsippene øker sannsynligheten for å lykkes dramatisk.

Er du nysgjerrig på hvordan GROW kan hjelpe deg med å sikre gjennomføringskraft i din organisasjon?

Vi kommer gjerne til deg og presentere hvordan vi jobber med endring og mestring og gir deg bedre innsikt i hvilke utfordringer du og din bedrift står overfor.

Med forankring i atferdsøkonomien skreddersyr vi alle løsninger til dine behov.

Kontakt oss for et uforpliktende og spennende møte!

Vi flytter folk og tall.

Jon Fossen-Thaugland
Atferdsøkonom | Prosessveileder