Hvordan vet jeg at teamet mitt fungerer?

Hvordan vet jeg at teamet mitt fungerer?

Jeg er en del av team, som både fungerer godt og ikke i det hele tatt.

 

Definisjonen på team kan enkelt sies:

”Et team er en gruppe mennesker som jobber sammen mot et felles mål – hvor de er gjensidig avhengig av hverandres prestasjoner for å nå målet.  ”

 

Vi er virkelig gjensidig avhengig av hverandre for å nå vårt mål. Vi klarer det ikke uten en eneste av oss, det vet vi. Vi vet og at det krever mye av oss, hver enkelt i teamet. Men når vet vi om vi kan definere oss som en teamsuksess?

 

Patrik Lencioni skriver om fem dysfunksjoner, for å identifisere hvor fungerende et team er. Grunnlaget er graden av tillit mellom teamets medlemmer. Hvis tilliten ikke er tilstede, vil vi være mindre villige til å utfordre og jobbe videre med de andre områdene.

 

Kort oppsummert tar han for seg de ulike dysfunksjonene;

#FRAVÆR AV TILLIT – Graden av tillit gir utgangspunkt for måten vi går inn i konflikt.

#FRYKT FOR KONFLIKT – Konflikt er et viktig instrument for å utfordre og for å finne beste løsning.

#MANGEL PÅ FORPLIKTELSE – Team hvor alle engasjerer seg i diskusjoner er i stand til å oppnå involvering/ forpliktelse i viktige avgjørelser, selv når medlemmene er uenige. Alle meninger og ideer blir tatt opp til vurdering.

#LITE ANSVARLIGGJØRING – Team som har forpliktet seg, nøler ikke med å holde hverandre ansvarlige i forhold til avgjørelser som leder til felles måloppnåelse.

 

#UTEN FOKUS PÅ FELLES RESULTATER – Team som stoler på hverandre, involverer seg i konflikt, engasjerer seg i diskusjoner, forplikter seg til avgjørelsen, setter egne behov og agenda til side, og fokuserer nesten kun på hva som er best for teamet, definerer vi som teamsuksess.

 

Min opplevelse er at ved å snakke om dysfunksjoner og ikke funksjoner, er det enklere for meg som leder, å identifisere hvor teamet står – og i hvilke grad vi kan definere oss som et velfungerende team.

 

#OPPSUMMERT

Så hvis tilliten ikke er på plass, og noen ikke involverer seg i diskusjonene, er det vanskelig å oppnå likt engasjement/forpliktelse til det som skal gjøres. Når forpliktelsen ikke finner sted er det både vanskelig å ansvarliggjøre og bli ansvarliggjort for manglende resultater.

 

Da gjelder det å være ærlig med seg selv, i hvilken grad er teamet mitt dysfunksjonelt?

 

Ønsker du teamutvikling eller ledergruppeutvikling – ta kontakt