Digital utvikling – krever endret atferd

Digital utvikling – krever endret atferd

Jeg leste med stor interesse funnene i en undersøkelse gjort av Accenture gjengitt i Harvard Business Review med tittelen ”How artificial intelligence will redefine management”.

Undersøkelsen viser at ledere bruker mesteparten av sin tid på rutineoppgaver; 54 % på administrative oppgaver.

Hvis det nå er slik at teknologien vil overta stadig flere rutinejobber, hvilken kompetanse og egenskaper vil da kreves av oss som ledere? Svaret er blant annet: Utvikling og coaching av mennesker, samarbeidsegenskaper og bygging av sosiale nettverk.

Vi vil få mer tid til å lede og utvikle organisasjonen, med andre ord arbeid som bare mennesker kan utføre. Er det slik at dette krever endinger, utvikling og trening for oss som ledere?

Alle endringer krever at vi går utenfor vår egen komfortsone. Å endre atferd kan være svært utfordrende, men hva er alternativet?

Når Carol Dweck snakker om betydningen av ”Growth Mindset”, påpeker hun i et intervju faren for at mange ledere under press endrer atferd til et ”Fixed Mindset”. De tror at de nå skal sitte på alle svar, skal vite alt, styrer kun på resultat og skaper ikke engasjement i sin organisasjon.

I GROW trener vi ledere i å utvikle organisasjoner med et ”Growth Mindset”. Får vi som leder presentert en utfordring, bygger vi tillitt og utvikling gjennom å respondere med for eksempel; ” Dette vet jeg ikke”, ”La oss diskutere dette”,” La oss tenke på det”, ”La oss sammen jobbe oss gjennom denne utfordringen.”

”Growth Mindset” krever mer fokus på prosessen, læring, involvering og hardt arbeid. Mindre fokus på å gjøre de ”rette” tingene eller hvordan vi oppfattes av andre. Vi er opptatt av å lære og utvikle oss.

Og ja, vi er fortsatt opptatt av resultater, det lever vi av. Men hovedsakelig som et resultat av ønsket atferd.

Har du et ”Growth Mindset”, og hva med din organisasjon?

En god idé vil være å starte med en intern kartlegging. Du skal vite og ikke tro!

Kontakt oss for et uforpliktende og spennende møte.

Du kan også lese mer om mindset her.

Trond A. Brækken
Rådgiver | Prosessveileder