Digital utvikling – krever endret atferd

Jeg leste med stor interesse funnene i en undersøkelse gjort av Accenture gjengitt i Harvard Business Review med tittelen ”How artificial intelligence will redefine management”. Undersøkelsen viser at ledere bruker mesteparten av sin tid på rutineoppgaver; 54 % på administrative oppgaver. Hvis det nå er slik at teknologien vil overta stadig flere rutinejobber, hvilken kompetanse … Fortsett å lese Digital utvikling – krever endret atferd