Fortsatt i feriemodus?

Fortsatt i feriemodus?

Er du tilbake til hverdagen etter en lang fin ferie med familien? Tenker tilbake på de deilige dagene hvor du fikk sove lenge, nyte fine dager i solen, en god fjelltur, samvær med gode venner utover kvelden?
De første dagene på jobb etter en lang ferie kjennetegnes ofte med lav produktivitet og kanskje en noe redusert motivasjon hos mange ansatte.

Mange ledere lykkes med å redusere denne perioden til et minimum. De prioriterer å bruke mye tid sammen med sine ansatte og ikke på egne administrative oppgaver.

Hva gjør så du som leder? Lederen som går foran som et godt eksempel?
Hvordan kan du som leder sørge for at ditt team´s motivasjon raskt kommer opp på ønsket nivå?

Start opp med et team møte. Et hyggelig kaffemøte hvor dere deler opplevelser fra ferien med hverandre og arbeidsplaner for resten av året.
Kanskje dere går ut og tar en hyggelig middag sammen? Dine medarbeidere opplever at arbeid og hygge kan kombineres og bidrar også til å bygge tillit ovenfor deg.

Det som er viktig for deg er viktig for dine medarbeidere. Du er deres rollemodell. Det er mye positivt ved å komme tilbake på jobb etter ferien. Å få møte kollegaer igjen er en av de. En annen er å komme tilbake til en strukturert hverdag og igjen å få påvirke noe du har tro på. Bidra til å nå bedriftens mål gjennom konkrete arbeidsoppgaver. Få tilbakemeldinger og oppleve mestring.
Det er viktig at du som leder snakker om dette og viser dette i handling.

Bruk tid på å snakke med hver enkelt medarbeider. Vis gjennom handling at de er viktige for deg. Understrek at du er glad for å se de igjen og hvor stor pris du setter på deres arbeid.
La medarbeidere presentere sine mål og planer for de kommende måneder. Diskutere og avstemme med deg.

Vi vet at ledere som har en coachende tilnærming skaper større grad av gjennomføringskraft og mestringsfølelse, som vi vet fører til høye prestasjoner og økte resultater.
Flere nyttige tips og råd finner du på vår nettside grow.as

Lykke til med en god oppstart etter ferien. Bygg et sterkt team som støtter hverandre, deler informasjon og erfaring, involverer hverandre, søker tilbakemeldinger og lærer av hverandre.

«Det skjer under din ledelse»

Trond A. Brækken
Rådgiver | Prosessveileder