Heia ungdom!

Heia ungdom!

I dag har jeg vært så heldig å sende rausledere hjem med diplom i hånda for vel gjennomført lederprogram.

 

Rausleder er et lederutviklingsprogram for ungdom, hvor vi i GROW har levert faginnholdet. Det har vært en helt fantastisk reise hvor deltakerne har vært gjennom ulike etapper, med ulike oppgaver.

 

Raus og GROW er opptatt av at ungdom må få mulighet til fagpåfyll og erfaring for å være rigget for arbeidslivet. Ungdommer har så mange gode ideer og løsninger, og vi voksne må være med og kanalisere dette slik at næringslivet kan dra nytte av denne energien. Det vi har sett i dette programmet, er at når vi slipper ungdom til, så griper de sjansen og skaper magi.

 

Programmet er delt inn i tre hovedbolker, den første handler om å lede et prosjekt. Her skal deltakerne velge seg ut et konkret prosjekt og få en mentor i næringslivet som følger dem i prosessen. Den andre delen handler om å lede andre mennesker. Deltakerne blir utfordret gjennom sine prosjekter, hva det betyr å lede og hvilke dilemmaer man kan komme opp i. Siste bolk handler om Meg som leder. Her har deltakerne fokus på seg og sin fremtid.

 

Alle deltakerne har gått hjem i dag med påfyll, erfaring og et enda større nettverk.

 

Noe av det viktigste med utvikling er å feile, vi må feile og mestre for å lære. Vi må skape gode arenaer og mestringskulturer hvor vi utviklet oss som mennesker og som ledere.

 

Det er helt avgjørende at vi slipper ungdom til – de sitter på perspektiv som vi voksne ikke har. Noen unge opplever at det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet uten erfaring, og vi voksne må tørre å slippe dem til for at de skal få denne erfaringen. Vi må slippe dem til og de må tørre å ta sjansen. På den måten er vi med på å bidra til at mestringskulturer blir skapt.

 

Heia ungdom! Jeg er så utrolig stolt av dere, det er en fryd å se hva dere får til.

 

Rita Furan