Teamcoaching skaper resultater

Teamcoaching skaper resultater

Nå er adventstidens høydepunkt for mange i full gang. Tenker da på VM i håndball med håndballjentene våre.
Samtidig som vi gleder oss over de prestasjoner de har levert gjennom mange år, er det inspirerende å se hvordan teamets lederskap stadig løfter frem nye talenter og serverer fantastiske resultater.

Det hele begynte med tidligere leder for landslaget; Marit Brevik. Gjennom 15 år, fra 1994, vant hun og kvinnelandslaget 13 mesterskapsmedajer i VM og OL. Når vi leste om og hørte henne snakke om sin lederstil, var det noen ord som gikk igjen – teamarbeid, involverende, lagbygger, tydelig, tålmodig, målbevisst, engasjement, ansvar, selvledelse og tro, for å nevne noe.

”Ledelse handler ikke om å ha flest mulig mennesker under seg eller flest millioner å passe på. Ledelse handler om å få det beste ut av medarbeidere, om trofasthet, klokskap og dristighet, om å være hengitt til et oppdrag og glad i de menneskene man jobber sammen med”, sier hun.
Vi vet at denne ledelsefilosofien er videreført for denne prestasjonsgruppen gjennom nye ledere etter at hun trakk seg som landlagstrener.

I GROW trener og utvikler vi ledere til prestasjonscoacher, en kommunikasjonsform som tilrettelegger for at mennesker presterer optimalt i forhold til sitt potensial, som enkeltindivider og som grupper. Hvordan lykkes med å involvere alle i arbeidsmetodene, planene og målsetningene for teamet?

Jeg tenker det Marit Brevik snakker om, finner vi igjen i den annerkjente GROW- modellen. Modellen vi bruker i individuell coaching og teamcoaching. Modellen som flytter mennesker og tall.

• GOAL: Definere og forankre mål
• REALITY: Kartlegge ståsted til den enkelte og teamet
• OPPORTUNITY: Finne alternative måter å løse utfordringen på
• WILL: Hva gjør vi? Avtale konkrete handlinger

Studier bekrefter at ledere med en coachende tilnærming skaper større grad av gjennomføringskraft og mestringsfølelse hos sine medarbeidere. Hvorfor er ikke flere ledere mer coachende i sin lederatferd, når effekten kan bevises?
Hver desember viser håndballjentene med trenere hvordan dette fungerer i praksis. Stadig nye teammedlemmer kommer inn og laget fortsetter å prestere, år etter år.

Teamcoaching spiller en meget viktig rolle i utvikling av velfungerende team.
Gjennom våre utviklingsprosesser og GROW- programmet lærer deltagerne blant annet å avdekke potensial, beskrive tiltak og gjennomføre prosesser for høyere prestasjoner på individ-, team- og organisasjonsnivå.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer eller meld deg på sertifiserings-programmet som starter i slutten av januar måned. Du finner mer informasjon på vår hjemmeside grow.as

Trond A. Brækken