Atferdsøkonomi – Hva er det egentlig?

Jeg ønsker med denne teksten å belyse atferdsøkonomi som et fagfelt, og samtidig gi en kort oversikt over dette feltets utvikling gjennom økonomiens historie. Vi møter ofte – dette er, for øvrig, meget forståelig – mennesker som har en opplevelse…

Fortsett å lese Atferdsøkonomi – Hva er det egentlig?