Hvordan takler du endring?

Hvordan takler du endring?

I dette blogginnlegget vil jeg gå nærmere inn på hvordan vi kan møte endringene som oppstår i arbeidshverdagen på en best mulig måte. Det er ikke til å legge skjul på at arbeidshverdagen de neste årene kommer til å være preget av store endringer på tvers av bransjer. Digitalisering, kunstig intelligens og robotisering vil sammen med andre trender føre med seg betydelig endringer. Jeg tror ikke jeg er den eneste som syntes det er en spennende, men samtidig skummel utvikling. Jeg prøver alltid å være positiv til endringer og utvikling, fordi jeg vet at det fører til muligheter for å  lære og utvikle meg. Samtidig så oppdager jeg til stadighet at det ligger i min natur å gjøre motstand mot disse endringene. Hodet mitt kan krisemaksimere og tenke hvor er vi om ti år? Vil det være behov for min jobb i fremtiden? Vil min kompetanse være relevant? Kjenner du deg igjen i dette?

Carol Dweck (2000) sin forskning på ulike tankesett er høyt anerkjent, hvorav hun påpeker en distinkt forskjell på to typer tankesett: growth mindset og fixed mindset. Hvilket tankesett har du? For å finne ut av dette kan du stille deg selv dette spørsmålet; hvordan takler jeg utfordringer og endringer? Ser jeg på utfordringer som en sjanse til læring og utvikling, eller ser jeg på utfordringer som noe truende som jeg vil unngå. Hva tenker du om dine talenter, evner, intelligens, ferdigheter? Definerer du dem som statiske- eller dynamiske egenskaper?

Et fixed mindset fokuserer på at egenskaper som talent, evner og intelligens er medfødt, som vil bli en avgjørende faktor i våre liv. Og ja, vi kan gjerne si at våre medfødte egenskaper spiller en rolle, men da er det jo ikke noe vi kan gjøre med det. Forskning viser at vi kan gjøre noe med det, for det er nettopp det å ha et growth mindset handler om. At man ser og definerer sine talenter, evner og intelligens som egenskaper i kontinuerlig endring og utvikling hvor innsats er den avgjørende faktoren. Det handler om å se på utfordringer, endring og feiling som en måte å lære på; bli smartere, sterkere og bedre til neste gang. Fokuset er ikke resultatorientert, men læringsorientert. 

Vi er i en tid hvor endringene skjer fortere enn noen gang, som krever mye av oss. Hvordan møter du endringer? Ditt tankesett i møte med endringer og utfordringer er vitenskapelig bevisst å ha stor påvirkning på hvordan vi håndterer og kommer oss gjennom slike turbulente tider. Det kan gjelde alle typer utfordringer man møter i livet. I mine øyne kan man se på et fixed mindset som en form for ansvarsfraskrivelse, da forskning argumenterer for at ditt tankesett har stor betydning for dine prestasjoner og at ditt tankesett har større betydning enn talenter og intelligens på prestasjoner over tid (Dweck, 2000).

Vi i GROW er opptatt av å forstå hvordan vårt tankesett påvirker vår arbeidshverdag som er i stadig endring. Det vi vet med sikkerhet er at hjernen er en muskel som kan trenes – så sørg for å holde den i aktivitet!

Thea Tonette Mesel Ringøen

Legg igjen en kommentar