Hvordan ble GROW-programmet til?

Hvordan ble GROW-programmet til?

Et historisk tilbakeblikk

Det startet som et sertifiseringsprogram i prestasjonscoaching, og ideen til det ble født i 2002, som et program under paraplyen Senter for prestasjonsutvikling, SPU. Det var daglig leder i onTarget Rune Glasø og generalsekretær i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité Ivar Ekeberg som hadde ideen til selve SPU. Som fagutvikler og prosjektleder i onTarget, fikk Kenneth Tilley i oppdrag å beskrive ideen nærmere og skissere hvilket innhold SPU kunne fylles med. SPU skulle være den unike kompetansebaserte utviklingsarenaen i Norge for prestasjonsutvikling innen næringsliv og toppidrett, tuftet på felles prinsipper fra internasjonal toppidrett og næringsliv. SPU var svært inspirert av Olympiatoppen og tok visjonen: ”SPU skal gjøre de beste litt bedre”.

I så vel toppidrett som næringsliv finnes kulturer som evner å prestere høyt internasjonalt og de evner å reprodusere prestasjonene over tid. SPU skulle fange opp hva denne kompetansen besto av – i toppidrett og næringsliv, finne tverrfaglige fellesnevnere, og ikke minst utvikle konsepter som kunne implementeres i så vel toppidrett som næringsliv. Flere bedrifter koblet seg til ideen og samarbeidsavtale ble skrevet med Handelshøyskolen BI.

Ideer møtes, noe nytt skapes

Tilley fikk i oppdrag å utvikle programmet. Hans bakgrunn i kommunikologi og kontakter innen svensk toppidrett, gjorde at utviklingen ble preget av ideer fra svensk trenerutdannelse. Spesielt hvordan tenkningen rundt leder og trener utdannelse ble materialisert på Bosøen som er Sveriges svar på vårt toppidrettssenter. Dette førte til at de første skissene til sertifiseringsprogram i prestasjonscoaching fikk nyttig feedback fra Sverige. Programmet skulle inneholde 6 moduler à 2 til 3 dager, å ha en varighet på 1 år. Målgruppen for programmet var ledere i næringsliv og offentlig tjenesteyting samt ledere, trenere og utøvere innen norsk toppidrett.

Utvikling av programmet                                                                                                                    

Ronny Martinsen og Richard Jacobsen kom inn som medskapere av programmet. Jacobsen med sin bakgrunn i Co-Active coaching og Martinsen med sin kompetanse i Gestalt, Co-Active coaching og mental trening innen idrett , utviklet introduksjonsmodulen. Martinsen og Tilley utviklet de siste 5 modulene med den intensjon at innlæring skulle bygge på aksjonslæring, altså trening og refleksjon skulle skje i forhold til den enkeltes prestasjonsarena. Ambisjonen var at deltagerne skulle få god innsikt og ferdigheter innen prestasjonscoaching som verktøy i selvledelse, en til en coaching og teamcoaching. 

Første kull

Første kull startet opp juni 2004, og fikk sin sertifisering i Siena, Italia, mai 2005.

Sertifisering

Minzberg sier: «Ledelse kan ikke læres i et klasserom. I et klasserom kan man lære teorier, men ikke hvordan teori kan omformes til praksis. Vi må knytte forbindelser til det «virkelige liv». Hvis forskere innenfor organisasjon og ledelse ikke retter seg inn mot ledere i praksis, gjør de ikke jobben sin.”

Som mange har fått med seg har bølgene gått høyt rundt en felles sertifiseringer av coacher i Norge. Vår tenkning er nok noe forskjellig fra de mer rendyrkede coach-utdanninger.

Videre historie 

Tilley og Martinsen har hele tiden bevisst delt tanker om prosesser og den dokumentasjon som er utviklet som del av programmet. Der andre har blitt inspirert og ønsket å etablere sitt eget program, er dette blitt oppmuntret. Både Universitetet i Agder og Høgskolen i Lillehammer har beskrevet studieplaner med tilhørende pensum og gitt studiepoeng i forhold til sertifiseringsprogrammet.

Prestasjonscoaching er på ingen måte noe nytt eller eksklusivt. Søker du ”Performance Coaching” på Google vil du få mer enn 200 000 treff. Selve begrepet er oversatt fra John Whitmore´s bok Coaching for performance, GROWing People, Performance and Purpose, som kom ut allerede i 1992.

I 2007 overtok GROW as programmet, med Ronny Marthinsen som faglig leder.

Siden oppstarten har programmet kontinuerlig blitt utviklet og forbedret. I 2017 tok Joakim Hafsås over det faglige ansvaret, og med sin kunnskap om og erfaring med atferdsvitenskap, har utviklingen handlet om en grundig gjennomgang for å sikre at alt av innhold er forankret i evidensbasert forskning, og det vi vet fra atferdsvitenskapen. Programmet er nå et sertifiseringsprogram i prestasjonscoaching og atferdsledelse.

Ronny Sjonfjell Martinse

Legg igjen en kommentar