4 måter du som leder kan nudge gjennom kommunikasjon!

4 måter du som leder kan nudge gjennom kommunikasjon!

Å nudge i kommunikasjon handler om å påvirke menneskers atferd i positiv retning uten å begrense valgmuligheter. Dette er ikke et nytt fenomen, men de siste årene har det virkelig blusset opp og er et «buzzword» i de fleste organisasjoner og bedrifter. Dulting har på rekordfart tatt privat og offentlig sektor med storm og er stadig i utvikling. På verdensbasis finnes det nå utallige «dulte-enheter» som har fokus på kontinuerlig utvikling av gode, effektive løsninger for atferdsendring. I Norge har vi sett at både kommuner, offentlige organer og private organisasjoner tar i bruk dulte strategier med mål om å forbedre tjenester og levere positive resultater for både mennesker og samfunn. Metoden er fremadstormende i Norge, men det er fremdeles muligheter til å skaffe seg et konkurransefortrinn og «være med fra bånn». Og best av alt; det er utrolig gøy!

Så, hvordan kan du som leder bruke dette i hverdagen? Det finnes utallige måter å dulte på og når vi snakker om dulting er det bare fantasien som setter begrensningene. I GROW ser vi at et av de mest effektive og lett anvendelige dulte verktøyene vi har er kommunikasjon. Måten vi kommuniserer med kolleger, medarbeidere og andre ledere påvirker hva disse menneskene gjør i arbeidshverdagen. Derfor kommer vi med fire gode tips til hvordan du som leder kan dulte gjennom kommunikasjon:

1. Fremhev det POSITIVE fremfor det negative

Tenk deg at dere skal implementere et nytt datasystem. Det er ingen hemmelighet at dette kan «bjuda på» noen utfordringer og det er lett for å bli opphengt i alle som henger etter og som «enda ikke har klart å komme i gang» med det nye systemet. Start heller med å fokusere på «pionerene» som allerede har gjennomført endringen og bygg en positiv ramme rundt disse.

Hvorfor?
Mennesker er konform og har en tendens til å gjøre det samme som alle andre. Derfor, hvis vi påpeker hvor mange som har gjennomført endringen er det større sannsynlighet for at enda flere også gjør det.

2. Catch em’ being GOOD!

La det gå sport i å ta folk når de gjør noe bra fremfor når de ikke gjør det. Vær på «tå hev» som leder og «på ballen» når muligheten byr seg. Ha fokus på skryt og ros fremfor alt annet når medarbeidere handler på ønsket måte eller prøver noe nytt som leder mot noe hensiktsmessig.

Hvorfor?

Vi mennesker er sosiale vesener som blir påvirket av hvordan våre handlinger blir møtt av menneskene rundt oss. Dersom vi ofte møtes med ros og skryt så er sannsynligheten større for at vi fortsetter med samme handling fordi det oppleves som hensiktsmessig – i tillegg liker vi å få skryt (selv om vi ikke alltid vil innrømme det) og det danner grunnlag for gode relasjoner.

3. Still ÅPNE spørsmål

Still åpne spørsmål så langt det lar seg gjøre, vær nysgjerrig og oppriktig interessert i å lytte til hva medarbeiderne dine har å si. Bygg relasjoner og la medarbeiderne være med å finne løsninger. Det fremmer refleksjon, eierskap og motivasjon. NB! Hvis spørsmålet ditt starter med et spørreord – så gjør du det helt riktig!

Hvorfor?

Blant veldig mange andre tendenser, så har vi en tendens til å ta avgjørelser og gjøre oss opp meninger basert på mangelfull informasjon. Både fordi vi har begrenset med informasjon tilgjengelig, men også fordi det er «lettere» og mindre «slitsomt». Når man stiller åpne spørsmål, så tvinger man individet til å stoppe opp, reflektere og se ting fra et annet perspektiv.

4. Vær SPESIFIKK

Når du tror du er spesifikk nok, så bør du være enda litt mer spesifikk. Vi pleier å gjøre et kult eksperiment når vi jobber med grupper og ber alle deltakere skrive ned sin forståelse av et begrep; for eksempel engasjement. Dette resulterer alltid i mange ulike svar. Selv om alle har en forståelse av hva «engasjement» er, så er det ikke nødvendigvis den samme forståelsen. Mennesker har ulike perspektiver og det bør vi ta hensyn til i kommunikasjon. Tenk, for eksempel, på hvordan dette utspiller seg med tanke på din bedrifts verdier og visjon. Dette kan du også lese mer om i Ledernytt

Prøv gjerne dette lille eksperimentet med dine kolleger og si ifra hvordan det gikk. Vi gleder oss til høre! Ønsker du å høre mer om dette kan du kontakte oss via denne linken.

Eirik Engelsen og Thea Tonette Mesel

Legg igjen en kommentar