GROW Impact: Lederutvikling for fremtidens ledere!

GROW Impact: Lederutvikling for fremtidens ledere!

Vi skal ruste fremtidens ledere!

De siste årene ser vi at markedet har endret seg noe. Under min tid i Storbritannia opplevde vi stadig at kunder og samarbeidspartnere etterspurte høy kompetanse på ledelse hos sine ansatte allerede fra første dag. De beskrev en hverdag hvor de oftere enn før måtte kaste mindre erfarne ansatte ut i utfordringer de egentlig ikke var rustet til å håndtere. Dette ønsket de å imøtekomme. Her i Norge opplever vi at virksomheter i mye større grad er fremtidsrettet og anerkjenner at fremtidens ledere må besitte en annen og mer omfattende verktøykasse enn i dag. For at våre bedrifter skal følge og overgå den samfunnsøkonomiske utviklingen er vi helt avhengig av at fremtidens ledere tidlig rustes til å møte både dagens og fremtidens utfordringer.

Store krav til lederspirer

Dagens næringsliv skriker utvilsomt etter kompetanse på ledelse og setter store krav til de som skal ta over ledervirket i fremtiden. Vi opplever at bedrifter står i en kompleks hverdag som tydelig gjenspeiler seg i de ulike problemstillingene de møter. I økende grad ser vi at manglende tid og ressurser er til hinder for utvikling av kritiske lederferdigheter som kreves for å møte disse utfordringene på en god og effektiv måte, både i dag og i fremtiden.

I over 15 år har vi hatt gleden av å lose ledere gjennom det tradisjonelle GROW-Programmet. Nettopp for å imøtekomme disse utfordringene på en effektiv og praktisk rettet måte. Nå er det imidlertid også på tide å møte nye, ferske og kommende ledere i utfordringene de møter i sin arbeidshverdag. 

Derfor lanserer vi nå GROW Impact for fremtidens ledere. Et lederutviklingsprogram for de som er i starten av sin karrière, sulten på utvikling og klar for en real utfordring. Gjennom lederutviklingsprogrammet får deltakerne verktøy, arbeidsmetoder og trening som sikrer praktisk utbytte for både seg og sin bedrift. 

På lederens nivå

Det er ikke uvanlig at fremadstormende lederspirer opplever det som utfordrende å oppnå innflytelse hos sine kolleger og medarbeidere i den nye rollen. Man kan også føle seg usikker i en ny hverdag med større krav til måloppnåelse, gjennomføring og prestasjon. En viktig del av GROW Impact handler om utøvelse av tydelig ledelse og hvordan skape trygghet i den nye rollen. I tillegg vektlegges det hvordan man utvikler og vedlikeholder gode relasjoner.

På GROW Impact får du møte og bli kjent med spennende folk.

Hva får du som deltaker?

1. Endringskompetanse.

Aldri før har arbeidslivet vært i større endring. Hver eneste dag utvikles det noe nytt, forskningen tar nye steg og vi finner utrolige løsninger på det som tidligere virket som uløselige utfordringer. Samtidig vet vi at mennesker opplever endringsaversjon eller motstand mot det som er nytt. Derfor har vi sannsynligvis aldri hatt større behov for kompetanse på menneskelig atferd, endring og endringsledelse.

2. Trening, trening, trening.

Det viktigste vi gjør på samlingene er å trene. Som med alt annet er vi helt avhengig av repetisjoner og mengdetrening for å bli god på avgjørende ferdigheter som er knyttet til det å utvikle seg som en effektiv leder. På Impact får man, i trygge omgivelser med gode støttespillere, rommet som trengs for å utvikle seg. 

3. Et steg tilbake.

Deltakeren får muligheten til å ta et sted tilbake og løfte blikket. Travle hverdager i hamsterhjulet gir lite rom for refleksjon og ettertanke og tid en absolutt mangelvare. Selv om det kan oppleves som vanskelig å ikke være tilstede i øyeblikket, ser vi helt tydelig at det er langsiktige fordeler ved å kunne ta avstand fra hverdagen.

En av veilederne på programmet er Heidi Bjerknes

4. Trygghet og tillitt.

 Sammen skaper vi en læringsarena hvor trygghet og tillit står i høysetet.  For at vi skal kunne utvikle oss og oppleve mestring er vi avhengig av et klima eg en kultur som bygger oppunder dette. 

5. Et nytt nettverk.

Møt mennesker fra ulike bransjer som står i tilsvarende situasjon. Noe av det deltakere opplever som mest verdifullt er nettopp å knytte kontakter og erfaringsdele på tvers av bransjer. 

6. Anvendelige verktøy og metoder

For å sikre langvarig endring og mestring i lederens arbeidshverdag er noe av det viktigste vi gjør å dele metoder, verktøy og sette deltakere i stand til å benytte seg av disse på en effektiv måte. 

7. Utviklingsprosjekt knyttet til arbeidshverdagen.

Gjennom hele utviklingsløpet jobber den enkelte deltaker med et utviklingsprosjekt knyttet til en problemstilling fra egen arbeidshverdag.  Utviklingsprosjekt danner også grunnlaget for trening og øving utenom samlingene som gjennomføres.

8. Tett oppfølging.

Prosessveilederne du møter på GROW Impact skal utfordre, dulte og heie deg frem til nye høyder. Vår jobb er å sørge for at du får mest mulig ut av timene vi bruker sammen og treningen mellom øktene. Vi skal noen ganger skryte, ganske ofte utfordre litt, men alltid sørge for at du tar et lite sted i riktig retning. 

Eirik Engelsen og Joakim Hafsås er veiledere på GROW Impact

Ønsker du eller dine medarbeidere å ta et steg tilbake?

Ta gjerne kontakt hvis du syns det høres interessant ut. Vi treffes gjerne for en uforpliktende prat og kaffe, så kan vi fortelle mer om hvordan GROW Impact gjennomføres i praksis. Oppstart er allerede i månedsskiftet August/September 2020 og vi gleder oss voldsomt til å sette i gang.

Skrevet av
Eirik Engelsen
Konsulent og Partner

Eirik Engelsen
Eirik Engelsen

FAQ

1. Kan dette kjøres bedriftsinternt?

Ja, det er fullt mulig. GROW Impact er designet slik at man skal kunne dra nytte av kunnskap og relasjoner på tvers av bransjer, men det kan fint tilpasses. Da får man muligheten til å bruke enda mer spesifikke og «spisse» eksempler.

2. Hvor mange dager og hvor skal det holdes?

GROW Impact går over 12 dager og vil avholdes i Oslo området. Det er mulig å komme seg til alle lokasjoner med kollektiv transport relativt lett. De fleste samlinger vil gjennomføres sentralt i Oslo.

3. Hvordan er oppfølging mellom øktene?

Alle deltakere får oppgaver de skal jobbe med hjemme. Dette blir de fulgt opp på i forbindelse med samlingene. I tillegg har vi anledning til å oppdatere nærmeste leder, men dette må avklares på forhånd.

4. Hvor mange kan vi melde på?

Det er ingen begrensninger på hvor mange deltakere som kan meldes på fra hvert selskap.

Legg igjen en kommentar