Vi har testet coaching som kriseverktøy – og det virker!

Hva er Coaching? Coaching tar utgangspunkt i enkeltmenneskets iboende potensial og at muligheten for å suksessfullt hente ut dette potensialet er desidert størst når viljen til endring kommer fra individet selv. Vi har alle mulighet for utvikling og vet ofte…

Fortsett å lese Vi har testet coaching som kriseverktøy – og det virker!