Vi har testet coaching som kriseverktøy – og det virker!

Vi har testet coaching som kriseverktøy – og det virker!

Hva er Coaching?

Coaching tar utgangspunkt i enkeltmenneskets iboende potensial og at muligheten for å suksessfullt hente ut dette potensialet er desidert størst når viljen til endring kommer fra individet selv. Vi har alle mulighet for utvikling og vet ofte selv hva som vil fungere for å skape bevegelse mot et mål. Ved hjelp av coaching kan individet oppleve økt motivasjon og engasjement, sortere tanker, finne frem til tidligere «skjulte» løsninger, lage
handlingsorienterte planer og legge til rette for økt grad av gjennomføring.

The Inner Game Equation

Thimothy Gallwey var kaptein på Harvard Universitys Tennislag og forfatter av blant annet bestselgeren The Inner Game of Tennis. Han var også en av de aller først som presenterte en «moderne» coaching-metodikk. For å illustrere ytterligere hva coaching handler om kan vi ta en titt på Gallweys «The Inner Game Equation»:

Performance (P) = potential (p) – interference (i)

(P) er atferden vår; hva gjør vi og hvorvidt henger dette sammen med det vi ønsker å oppnå. (p) er vårt potensiale, som for de aller fleste vil være enormt – i hvert fall i de fleste situasjoner, innenfor normale rammer. Det siste (i) er forstyrrelser i form av helt vanlige psykologiske og atferdsmessige fenomener som forkludrer vårt bilde av oss selv, våre muligheter, tankeprosesser eller omgivelser, og gjør det vanskelig å gjennomføre det vi tenker er lurt. Dersom (i) er stor vil dette påvirke i hvor stor grad det er samsvar mellom (P) og (p); hvorvidt det vi presterer er det vi har potensiale til å prestere. Mer (i) betyr lav (P) og coaching som metode har som mål å snu dette bildet.

Interference

Det finnes mange kjente og godt dokumenterte fenomener som har innvirkning på hvordan vi tenker, hva vi gjør og hvor gode vi er på å bevege oss mot det vi ønsker oss eller definerte mål. Vi mennesker er i stor grad drevet av «autopiloten» vår som er impulsiv og følelsesstyrt. Dette er vanene våre som er blitt formet av tidligere erfaringer og vår atferds relasjon til omgivelsene. Autopiloten er også utstyrt med en rekke biaser eller kognitive feilslutninger. Dette er mentale «snarveier» og «tommelfingerregler» som for eksempel Dunning-Kruger effekten. Som følge av autopiloten vår er vi mennesker veldig vanestyrte og trygghetssøkende, samtidig som disse «snarveiene» gjør at vi ofte, systematisk og forutsigbart tenker og konkluderer feil på mange områder. Valgene våre er altså – i følge empiri – mye mer styrt av impulser, følelser og vaner, enn rasjonalitet og gode beslutninger – selv om vi gjerne liker å tenke at det er motsatt. Vi kan trøste oss med at det gjelder oss alle sammen. Disse fenomenene kan vi anse som (i) i likningen over. Autopiloten vår er sterkt knyttet til et område i hjernen som heter Amygdala og for å gjøre dette helt enkelt:

Mye aktivitet i Amygdala = Mer Autopilot = Mye (i)

Så hva skjer når kriser – som Corona – inntreffer?

Når ting blir vanskelig rundt oss er det viktigere enn noen gang at vi klarer å tenke riktig rundt ny informasjon, ta gode beslutninger og etablere nye atferdsmønstre som er lure i den gitte situasjonen. Vår evne til å holde hodet kaldt, stå i dritten og gjennomføre er avgjørende. Dessverre er ikke dette helt naturlig for oss. Når vi føler på stress, press, smerte, frykt, angst, usikkerhet og utrygghet øker aktiviteten i Amygdala. Vi får mer (i) og
sannsynligheten for at vi tenker og handler riktig synker.

Coaching i kriser

Som nevnt tidligere kan coaching omtales som en metodikk med formål å senke (i). Gjennom strukturerte samtaler får du støtte i å navigere gjennom nødvendige og utfordrende spørsmål og sortere tankene slik at antagelser og feilaktige konklusjoner skiller seg fra hverandre. På denne måten kan du sette tydelige mål, se nye muligheter, bestemme deg for konkrete handlingspunkter og lage gode planer for å sikre gjennomføring. Du kjenner deg selv og din situasjon best; gode løsninger og nødvendig handlingskraft ligger i deg.

Coaching levert av GROW lener seg på en rekke empiriske funn. Blant annet er prinsipper fra den anerkjente, atferdsøkonomiske tilnærmingen «Nudging» sentrale for metodikken. Som for eksempel at:

1) Vi undervurderer hvor påvirket vi blir av følelser, impulsivitet og biaser i «varme» øyeblikk (Hot-Cold Empathy Gaps).

2) Sannsynligheten for at vi klarer å gjøre det som er lurt i et «varmt» øker betraktelig dersom det er tenkt gjennom og planlagt godt og konkret (Implementation Intensions) i et «kaldt» øyeblikk.

3) Det er større sannsynlighet for at vi åpner et mål når vi har snakket høyt om hva vi ønsker og forpliktet oss til å jobbe mot det (Commitment Contracts).

4) Vi er langt mer tilbøyelige til å gjennomføre noe, når vi har en følelse av at det allerede er påbegynt (Head Start).

Med kunnskap om atferd og hvordan autopiloten fungerer kan en coach legge til rette for en tankesorterende samtale, slik at du kommer frem til gode beslutninger og konkrete planer for gjennomføring, i et miljø preget av trygghet, tillit og rasjonalitet. Vi i GROW får meget gode tilbakemeldinger på våre coaching-samtaler og opplever dette som et særdeles godt verktøy i tider som dette. Les gjerne mer om våre tjenester innen coaching her.

Joakim Hafsås
Falig leder | Partner

Legg igjen en kommentar