9 LEDERE: Hvis du skulle gitt ett viktig tips til andre ledere – hva ville det vært?

9 LEDERE: Hvis du skulle gitt ett viktig tips til andre ledere – hva ville det vært?

Gjennom 15 år har vi hatt gleden av å ha over 300 fantastisk dyktige ledere på vårt lederutviklingsprogram, GROW-programmet. Det er utrolig inspirerende for oss å høre om disse menneskenes unike ledelsesreiser og dette er noe vi lærer utrolig mye av.

Å høre om erfaringer fra mennesker som virkelig praktiserer LEDELSE er enormt verdifullt, derfor har vi spurt tidligere deltakere om følgende: «Dersom du skulle gitt ett viktig tips til andre ledere, hva ville det vært?». Dette er mennesker som har berørt oss og som vi vet leverer som ledere, så vi er utrolig takknemlige for at de er villige til å dele av sin erfaring og innsikt.

«Å sikre at vi har felles forståelse av ståstedet og målet, ansvarliggjøre den ansatte på veien dit, men følge opp på delmålene/KPI’ene med applaus og heiarop. Hvis noe går tregt eller ikke riktig vei, så ville jeg spurt; Er der noe du trenger hjelp til?»

«Vi er alle veldig opptatt og få en bedre helse. Rett og slett bli mer fysisk utholdende. Å forstå betydningen av at hjernen også må trenes med tanke på utholdenhet, har jeg ikke ofret mye oppmerksomhet. Gjennom Grow kurset har jeg sett betydningen av å jobbe med å få et mer growth mindset. Dette krever at jeg er bevist på få hjernen til holde ut lengere, samtidig som jeg motvirker trangen til å handle i etter mine fastlåste tankemønstre og autopilot. Jo mer jeg lykkes med å få en slik innstilling, jo bedre har jeg lyktes som leder i en virksomhet i endring.»

«Jeg mener at vi som ledere må se våre medarbeidere og gi dem rom – slippe dem frem. Stole på dem og vise dem tillitt – det er jo derfor vi har ansatt dem. Se bare på de jeg jobber med – alle er flinkere enn meg til det de har ansvar for så jeg vet at det blir bra. Så kan jeg guide dem litt med å stille spørsmål og små innspill. Involvere i og forankre mål som vi kan følge opp sammen. Så er det viktig å ha det gøy – alle yter litt bedre når de trives godt og har det gøy !»

«Når du skal bygge et team – tenk helhet, ikke bare fag. Tenk kunnskap ferdigheter og egenskaper totalt i teamet. «Se» dine medarbeidere – bygg tillitt og gi de ansvar. Gi de selvtillit og selvfølelse – gjør de gode. Aldri dumt å gi konstruktiv ros og tilbakemelding. Se muligheter i hver enkelt medarbeider – det er lov å gjøre forskjell. Vær ærlig i kommunikasjonsformen. Ikke vær redd for å ta opp ting straks du ser at noe ikke er helt opp til forventningen – Vis at dere et på samme «lag», men husk å ha på «lederhatten» som stiller krav, men samtidig lytter.»

«Jeg fikk en aha-opplevelse når jeg gikk på Grow kurs og ble sertifisert Grow coach i 2017. Der jobbet vi blant annet mye med å stille gode åpne spørsmål basert på utsagn fra intervjuobjekter eller team. Jeg opplevde da mange flere interessante samtaler bare ved å stille åpne spørsmål. Det å være lyttende og nysgjerrig føles tidkrevende, men gjør som regel at du sitter igjen med en helt annen informasjonsbase når beslutninger skal fattes enn om man trekker sine egne konklusjoner basert på forutinntatte holdninger og noen raske lukkede spørsmål. Jeg har blitt bedre på dette, men som leder og medmenneske, håper jeg virkelig å utvikle meg på dette området fremover. I så fall tror jeg på en langt mer spennende fremtid. I jobbsituasjon er noe av årsaken til at jeg ønsker å bli bedre på dette at jeg alltid har vært opptatt av å ha bedre folk rundt meg enn meg selv, og da er det dumt og ikke få utnyttet det de sitter inne med. På den annen side, når jeg har kollegaer som utfordrer meg på samme måte gjør det at jeg får frem de ideen/ løsningene jeg ikke var klar over at jeg hadde.»

«Mitt beste tips til andre ledere må bli noe som det her: Se på dine medarbeidere som verdifulle «redskaper». Som leder må man vedlikeholde sine «redskaper» for å nå gode resultater. Vær tilstede, se og lytt til alle og skap en kultur hvor det er greit at noen gjør en feil innimellom. Resultatene vil speile hva slags vedlikehold du som leder utfører.»

«Ha et positivt menneskesyn, ha tillit til at dine medarbeidere ønsker å stå på å gjøre en god jobb og gi de ansvar. Tenk positiv om dine ansatte til det motsatte er bevist, men tør å stille krav og vær tydelig på forventninger.

Stil deg selv spørsmålet: Hvorfor skal medarbeiderne høre på meg og hvorfor skal de følge meg. Tenk over hvordan du selv ønsker å bli fulgt opp og hvilke spørsmål ønsker du at din leder hadde stilt deg.

Det viktigste jeg lærte på GROW-kurset var å aktivt lytte og stille de rette spørsmålene, gjerne med den rette innledningen. Vær deg selv og tørr å være et menneske.

Se medarbeiderne og fortell dem hva du legger merke til, er stolt over og at de blir sett. Alt for mange ledere tenker og fremsnakker i andre sammenhenger men «glemmer» å fortelle direkte til medarbeideren hva de ser og at de blir sett.»

«Tenk sakte! Ta deg tid til å koble på system 2 (Daniel Kahneman) før du gir svar eller løsninger ovenfor dine medarbeidere. Vi er vant til å være ekstremt effektive og løsningsorienterte, og føler oss fantastiske når vi kan «fyre» av råd og løsning på problemer. Hvor sikker er du på at rådet er det beste du kan gi eller løsningen er den som vil gi maksimalt utbytte – hvis du ikke tvinger deg til å reflektere litt? Vet du faktisk nok om det du skal gi råd om eller om løsningen – eller antar du at du vet? Hva hvis det er ting du ikke vet om? Hva om ting har endret seg fra forrige gang dette rådet eller løsningen var bra? Hvor godt er da egentlig rådet eller løsningen? Og hva gjør dette med refleksjonen og læringen til den ansatte? Min erfaring er i hvert fall at jeg aldri sitter med det hele og store verdensbildet, og at det til enhver tid vil være noe jeg ikke har fått med meg eller noe jeg ikke kan – derfor tvinger jeg meg selv til å stoppe opp og spør om å få vite mer.»

«Skap trygghet! Trygghet i å ta avgjørelser og i å feile. Ansvarliggjøring av hver enkelt og la de bestemme. Vi har hatt en meget høy grad av autonomi og det må vi virkelig ta med oss videre i normalsituasjonen også. Å vise sårbarhet er også viktig. Jeg har selv måttet gjøre ting jeg ikke kan. Det var jeg åpen på til alle. Jeg trengte også hjelp av dem. Vi har hatt en utrolig flat struktur som har bygd nærhet i alle ledd. Skulle det være behov for «sjefen» så hentes han frem, men det behovet har enda ikke vært selv etter 12 uker med krise.

Vi har funnet nye måter å kommunisere på, løse oppgaver på og måter å tenke på. Vær åpen for absolutt alt. Jeg selv har ikke fasit, men sammen med kollegaer besitter man muligens fasit samlet.»

Legg igjen en kommentar