Gratis webinar: Innføring i ACT

Sjeldent står vi ovenfor så store endringer som krever at utrolig mange mennesker må leve litt annerledes. En betydelig stor gruppe mennesker må forholde seg til nye arbeidsrutiner, hygienetiltak og generelt en ny livsstil. Kunnskap om atferd og mennesker er kanskje derfor mer relevant enn noen gang.

Bli med på vårt gratis webinar og få en innføring i ACT eller «Acceptance and commitment training». Det er et effektivt utviklings- og kartleggingsverktøy som kan hjelpe deg gjennom endring.  ACT har ulike funksjoner, men hjelper oss blant annet med å akseptere og snakke om både følelser og atferd. Det er også et effektivt verktøy for å skape involvering og eierskap til løsninger. I tillegg viser det seg å være hensiktsmessig å bruke både på individ- og gruppenivå.

Mandag 06.04 12:00

Web

Gratis

Kurs: Effektiv Kommunikasjon på Arbeidsplassen

Ønsker du/dere en effektiv og pragmatisk måte å kommunisere på i arbeidshverdagen? Bli med på kurs i atferdsrettet kommunikasjon – en metode for kommunikasjon som fremmer gode relasjoner, fjerner usikkerhet og legger grunnlaget for prestasjon.

Dato kommer

Johannes Nielsens Vei 67, 2007 Kjeller

3990,-

Kurs: Prestasjonscoaching

Dette kurset vil hjelpe deg til å bli en mer effektiv leder og medarbeider. Du lærer vesentlige ferdigheter innen kommunikasjon og coaching.

Dato kommer

Johannes Nielsens Vei 67, 2007 Kjeller

3990,-

Kurs: Nudging på arbeidsplassen

Lær hvordan kunnskap om nudging og atferdsvitenskap kan benyttes i arbeidshverdagen for å oppnå høyere grad av gjennomføring og måloppnåelse i din virksomhet.

Dato kommer

Johannes Nielsens Vei 67, 2007 Kjeller

6795,-

Lukk meny
×
×

Handlekurv