Fleksible betalingsløsninger!

Vi vet at mange ledere der ute sitter i en svært krevende situasjon om dagen og har behov for støtte. Team har blitt brutt opp, veletablerte rutiner er ikke lenger funksjonelle eller relevante, selskaper har sine ansatte i hjemmekontor som gir helt annen dynamikk enn man er vant til og flere arbeidsoppgaver skal løses av færre mennesker. I tillegg har vi den store usikkerheten i hva som skjer fremover som er vanskelig å legge helt fra seg.

Som følge av den utfordrende situasjonen Covid-19 har skapt i det norske næringsliv, tilbyr vi våre tjenester med fleksible betalingsmodeller i tiden fremover. Ta kontakt så finner vi en løsning som passer for din/deres situasjon.

Tjenester

Les mer

Coaching og lederstøtte

Hvorfor?
Mange ledere befinner seg nå i en situasjon som ser veldig annerledes ut enn den normale hverdagen. Mer stress, press, mindre folk og flere arbeidsoppgaver. For ikke å snakke om den generelle usikkerheten som denne situasjonen preges av. Atferdsorienterte coaching-samtaler gir lederen anledning til å tenke sakte over nåsituasjon, hva som er lurt å gjøre og hvordan sikre at det som er lurt å gjøre blir gjort.

Hvordan?
GROW har lang erfaring med slike samtaler; både gjennomføring og opplæring. Vi leverer slike samtaler over en rekke web-løsninger. Lederen blir ført gjennom en samtalestruktur for problemløsning, planlegging og økt gjennomføringskraft. I tillegg kan konsulenter fra GROW supplere med ledelsesteorier og modeller relevante for det aktuelle case.

Nudging

Hvorfor?
Praktisk anvendelse av atferdsvitenskap har stor effekt på hvordan mennesker handler. Enkle justeringer som teip på gulvet får mennesker til å velge trapp i stedet for heis. I en situasjon der vi trenger at mange mennesker endrer mange godt etablerte vaner er dette et meget godt hjelpemiddel.

Hvordan? 
Vi har allerede bistått flere av våre kunder til å utvikle tiltak for å sikre at folk holder avstand, opprettholder nødvendig håndhygiene, ryddighet, kundetilfredshet, økt salgsaktivitet, m.m. Gjennom samtaler, kartleggingsintervjuer og arbeidsverktøy over web-baserte løsninger hjelper vi deg til å utvikle Nudge-tiltak med stor påvirkning på dine medarbeideres atferd.

Teamutvikling og teametablering

Hvorfor?
Mange opplever nok nå store endringer både i hvordan teamet sitt er sammensatt, så vel som i teamets dynamikk. Team-medlemmer sitter kanskje på hvert sitt sted. Usikkerhet, frykt, fravær og andre store endringer krever riktig og strukturert ledelse for at mennesker skal kunne samarbeide godt og effektivt.

Hvordan?
Gjennom web-løsninger arrangerer vi samlinger med teamet ditt og bistår dere i å bli enige om felles formål, etablering av psykologisk trygghet, utforme konkrete beskrivelser av hvordan dere må kommunisere og handle for å fungere godt sammen i denne situasjonen.

Lederutvikling

Hvorfor?
Nå mer enn noen gang trenger ledere innsikt i hva som skal til for å få mennesker med seg. Medarbeidere trenger hjelp til å holde motivasjon og engasjement oppe og kraft til å gjennomføre det som er lurt. Refleksjoner rundt hvordan mennesker reagerer på krisesituasjoner og modeller for hvordan man kan imøtekomme de utfordringene som oppstår er avgjørende.

Hvordan?
Vi gjennomfører web-baserte ledersamlinger med ledere i din bedrift. Vi strukturer opp samlingene slik at lederutviklingen ses i lys av og med bakgrunn i deres nåværende situasjon. Vi snakker om ulike teorier og modeller for ledelse, hvordan menneskers atferd påvirkes av krisesituasjoner, team-ledelse, konflikthåndtering m.m.

Kontakt