GROW IMPACT

Er du på vei inn i en lederrolle eller har tiltrådt din første lederstilling i løpet av de siste to årene? August 2020 starter GROW Impact – lederutvikling for fremtidens ledere!

Dagens næringsliv skriker etter kompetanse på ledelse og setter store krav til de som skal ta over ledervirket i fremtiden. Vi opplever at bedrifter står i en kompleks hverdag som tydelig gjenspeiler seg i de ulike problemstillingene de møter. I økende grad ser vi at manglende tid og ressurser er til hinder for utvikling av kritiske lederferdigheter som kreves for å møte disse utfordringene på en god og effektiv måte, både i dag og i fremtiden. GROW Impact møter denne utfordringen. 
 
I over 15 år har vi hatt gleden av å lose ledere gjennom det tradisjonelle GROW-Programmet. Nettop for å imøtekomme disse utfordringene på en effektiv og praktisk rettet måte. Nå er det imidlertid også på tide å møte nye, ferske og kommende ledere i utfordringene de møter i sin arbeidshverdag.

Derfor lanserer vi nå GROW Impact. Et lederutviklingsprogram for de som er i starten av sin karriere, sulten på utvikling og klar for en real utfordring. Gjennom lederutviklingsprogrammet får deltakerne verktøy, arbeidsmetoder og trening som sikrer praktisk utbytte for både seg og sin bedrift.

Møte lederne i deres utfordringer.

Det er ikke uvanlig at fremadstormende lederspirer opplever det som utfordrende å oppnå innflytelse hos sine kolleger og medarbeidere i den nye rollen. Man kan også føle seg usikker i en ny hverdag med større krav til måloppnåelse, gjennomføring og prestasjon. En viktig del av Impact handler om utøvelse av tydelig ledelse og hvordan skape trygghet i den nye rollen. I tillegg vektlegges det hvordan man utvikler og vedlikeholder gode relasjoner.

Endring, endring, endring!

Aldri før har arbeidslivet vært i større endring. Hver eneste dag utvikles det noe nytt, forskningen tar nye steg og vi finner utrolige løsninger på det som tidligere virket uløselige. Samtidig vet vi at mennesker opplever endringsaversjon eller motstand mot det som er nytt. Derfor har vi sannsynligvis aldri hatt større behov for kompetanse på menneskelig atferd, endring og endringsledelse

Hva får du?

1: Trening

Det viktigste vi gjør på samlingene er å trene. Som med alt annet er vi helt avhengig av repetisjoner og mengdetrening for å bli god på avgjørende ferdigheter som er knyttet til det å utvikle seg som en effektiv leder. På Impact får man, i trygge omgivelser med gode støttespillere, rommet som trengs for å utvikle seg.

2: Et steg tilbake

Deltakeren får muligheten til å ta et sted tilbake og løfte blikket. Travle hverdager i hamsterhjulet gir lite rom for refleksjon og ettertanke og tid en absolutt mangelvare. Selv om det kan oppleves som vanskelig å ikke være tilstede i øyeblikket, ser vi helt tydelig at det er langsiktige fordeler ved å kunne ta avstand fra hverdagen.

3: Trygghet og tillitt

Sammen skaper vi en læringsarena hvor trygghet og tillit står i høysetet. For at vi skal kunne utvikle oss og oppleve mestring er vi avhengig av et klima eg en kultur som bygger oppunder dette.

4: Nettverk

Møt mennesker fra ulike bransjer som står i tilsvarende situasjon. Noe av det deltakere opplever som mest verdifullt er nettopp å knytte kontakter og erfaringsdele på tvers av bransjer.

5: Anvendelige verktøy og metoder

For å sikre langvarig endring og mestring i lederens arbeidshverdag er noe av det viktigste vi gjør å dele metoder, verktøy og sette deltakere i stand til å benytte seg av disse på en effektiv måte.

6: Tett tilknytning til arbeidshverdagen

Gjennom hele utviklingsløpet jobber den enkelte deltaker med et utviklingsprosjekt knyttet til en problemstilling fra egen arbeidshverdag. Utviklingsprosjekt danner også grunnlaget for trening og øving utenom samlingene som gjennomføres.

Vår oppgave

Prosessveilederne du møter på GROW Impact skal utfordre, dulte og heie deg frem til nye høyder. Vår jobb er å sørge for at du får mest mulig ut av timene vi bruker sammen og treningen mellom øktene. Vi skal noen ganger skryte, ganske ofte utfordre litt, men alltid sørge for at du tar et lite sted i riktig retning.

Tid

Sted

Pris

Modul 1: Fundament 

Modul 2: Ledelse i praksis 

Modul 3: Nudging 

Modul 4: Teamutvikling 

Modul 5: Teamutvikling 

Modul 6: Sertifisering 

Datoer kommer.

GROW Impact avholdes i området rundt Oslo og Lillestøm. 

 

29.990 ,- (+ dagpakker)

 

Trond Bentestuen

Konserndirektør PM, DNB

«Alle våre ledere har gitt strålende tilbakemeldinger på opplegget.»

PÅMELDING

Du kan melde deg på GROW Programmet direkte via lenken under.

×
×

Handlekurv