GROW-PROGRAMMET

Bli en sertifisert Grow-leder

Vårt sertifiseringsprogram i atferdsledelse og prestasjonscoaching gjør enhver leder i stand til å utvikle prestasjoner og resultater blant sine medarbeidere, på en effektiv og etisk riktig måte. Programmet er vitenskapelig forankret og praktisk orientert.

Programmet består av foredrag, erfaringsutveksling, workshops og trening, og er inndelt i tre emner.

Tre emner. Ett program.

1: Prestasjonscoaching

Dette emnet gir en generell forståelse for hva som påvirker mennesker i valgsituasjoner, og hvorfor vi gjør som vi gjør. Basert på denne forståelsen lærer deltakerne kommunikasjonsteknikker for å endre tankesett, drive atferd, og utvikle nye vaner.

2: Atferdsledelse

Atferdsledelse er en ledelsesform som baserer seg på atferdsanalytiske prinsipper, og situasjonsbestemt ledelse. Deltakerne lærer hvordan man kan analysere atferd, og strukturere utvikling av medarbeideres prestasjoner på en effektiv og forutsigbar måte. Dette emnet bygger på prestasjonscoaching, som må ha blitt gjennomført først.

3: Teamcoaching

Dette emnet gjør deg i stand til å forme og utvikle team. Det kan være utfordrende å få en gruppe mennesker til å jobbe sammen som et prestasjonsteam, men nettopp dette er ofte veldig viktig får å oppnå ønskede resultater, og ikke kaste bort tid. Gjør en arbeidsgruppe om til et prestasjonsteam, og led de suksessfullt gjennom oppgaver og endringer. Må ha gjennomført emne 1.

Tid

Sted

Pris

GROW 2020/2021

Etappe 1: Uke 36 – 2. og 3. september 2020

Etappe 2: Uke 42 – 14. og 15. oktober 2020

Etappe 3: Uke 48 – 25. og 26. november 2020

Etappe 4: Uke 2 – 13. og 14. januar 2021

Etappe 5: Uke 7 – 17. og 18. februar 2021

Etappe 6: Uke 14 – 7. og 8. april 2021

Etappe 7: Uke 20 – 19. og 20. mai 2021

Etappe 8: Uke 25 – 23. til 25. juni  2021

Etappe 1-7: Kjeller Gård på Kjeller. Rett ved OsloMet og Forskningsparken. 10 min med buss fra Lillestrøm stasjon og rett ved avkjøring fra E6.

Etappe 8: En reise som avdekkes underveis i programmet.

 

Etappe 1 – 7: 4.000 pr. dag. inkl. konferansepakke på Kjeller Gård. Totalt 60.000

Etappe 8: totalt 20.000 inkl. reise, opphold og bevertning

Interessert?

Vi skreddersyr tjenesten for din bedrift, og tar gjerne kontakt med deg for en samtale!

Lukk meny