Lederutvikling som virksomheten din vil merke effekten av.

Det er menneskene det handler om! Målet er mennesker som trives på jobb, utvikler sine prestasjoner og opplever mestring i gjennomføring av sine arbeidsoppgaver. En leders hovedoppgave er å få dette til; å lukke gapet mellom systemer og medarbeidernes handlinger. Vårt sertifiseringsprogram setter deltakeren i stand til å møte menneskene i sin virksomhet på en tillitsskapende og utviklende måte, i alle fasetter av arbeidshverdagen. Programmet gir deltakerne innsikt i hva som skal til for å skape ønskede resultater og trening i effektive ferdigheter som er enkelt overførbare til hverdagen.

GROW-programmet har eksistert i 18 år og har nesten 1000 deltakere.

Undersøkelser viser at de beste lederne produserer 50% bedre resultater enn middels gode ledere. Det som skiller de beste fra resten handler i stor grad om evnen til å ivareta den enkelte medarbeider. Mange ledere syns det er utfordrende å ta en aktiv lederrolle. De opplever medarbeidere med ulikt prestasjonsnivå og en hektisk hverdag preget av ad hoc-beslutninger og brannslukking. Resultatet blir et lederskap som er reaktivt og ikke proaktivt. Mennesket er en underutnyttet ressurs som har enormt potensiale for utvikling og prestasjoner. For å hente ut dette potensialet trengs det proaktivt lederskap som motiverer, utvikler, fremmer fruktbar kommunikasjon og former varige endringer.

GROW-programmet er vitenskapelig forankret og praktisk orientert lederutvikling. Det består av forelesninger, erfaringsutveksling, gruppearbeid og mye trening. Teorien, temaene og modellene som blir presentert fungerer som et utgangspunkt og en grobunn for refleksjon, diskusjon og planlegging av praktisk anvendelse for den enkelte. Programmet varighet er ett år og går over syv todagers `Etapper´ og avslutter med en sertifiseringsetappe på tre dager.

90% av deltakere som har evaluert programmet sier at det har vært verdifullt eller svært verdifullt for deres lederskap.


PROGRAMMETS INNHOLD:

LEDELSE 1:1

  • Atferdsvitenskap
  • Prestasjonscoaching
  • Atferdsledelse
  • Engasjement

 

Å lede enkeltmennesker handler om å skape motivasjon og engasjement hos medarbeideren samtidig som det legges til rette for utvikling av individuelle ferdigheter og gjennomføringskraft. På programmet får deltakerne nødvendig innsikt og ferdigheter for å få dette til, på en måte som skaper tillit, trivsel og gode prestasjoner. 

TEAM-LEDELSE

  • Kjerneprinsipper for       velfungerende team
  • Team Coaching
  • Konflikthåndtering

 

Dette gjør deg i stand til å etablere og utvikle velfungerende prestasjons-team. Det kan være utfordrende å få en gruppe mennesker til å jobbe sammen, men nettopp dette er ofte veldig viktig for å oppnå ønskede resultater og ikke kaste bort tid. Gjør en arbeidsgruppe om til et prestasjonsteam, og led de suksessfullt gjennom oppgaver og endringer.

FÅ MED FLERE

  • Endringsledelse
  • Motivasjon
  • Presentasjonsteknikk
  • Nudging

 

Det kan være utfordrende å få med seg folka på større endringer. Endringsledelse handler om å ivareta de som blir berørt gjennom informasjon, involvering og medbestemmelse. Deltakerne får innsikt og trening i hvordan endringer kan planlegges, presenteres og gjennomføres for å få flest mulig med fra starten av. 

Gjesteforelesere

Kursets faste veiledere

Tid

Sted

Pris

GROW-Programmet 2022

Etappe 1: 31. august og 01. september

Alternativ gjennomføring av Etappe 1: 12. og 13. oktober

Etappe 2: 09. og 10. november

Etappe 3: 07. og 08. desember

Etappe 4: 18. og 19. januar

Etappe 5: 01. og 02. mars

Etappe 6: 12. og 13. april

Etappe 7: 10. og 11. mai

Etappe 8: 07. til 09. juni

Etappe 1-7: Doktorgården i Lillestrøm, rett ved Lillestrøm Togstasjon.

Etappe 8: Sertifiseringstur – destinasjon avdekkes i løpet av programmet. 

 

60.000,- eksl. konferansepakker og sertifiseringstur.

PÅMELDING

Du kan melde deg på GROW Programmet direkte via lenken under.