Vårt årlige, åpne lederutviklingsprogram gir deg et konkret ekstra “gir” i lederrollen

GROW-programmet passer for alle ledere som ønsker å videreutvikle sine leder-egenskaper. Vi styrker evnen din til å gjennomføre mer effektive og verdiskapende mellommenneskelige prosesser, og forme lærende kulturer.


Du får innsikt i hva som skal til for å skape ønskede resultater for deg og teamet, samt trening i konkrete ferdigheter som styrker gjennomføringsevnen. Gjennom programmet blir du sertifisert prestasjonscoach og prosessleder.

Neste program starter 28. august 2024

Opptak pågår

Trykk her for registrering

«Jeg opplevde programmet som veldig verdifullt fordi det er så konkret – og med mye trening underveis. Synes det er en god balanse mellom teori og praktisk. Vi fikk innblikk i mange gode verktøy som jeg bruker ved flere anledninger i egen organisasjon. Jeg ønsker at flere i min avdeling skal gjennomføre GROW-programmet, slik at vi jobber med samme metodikk, og at mine medarbeidere kan bruke det de har lært når de skal håndtere ulike situasjoner, samt ha kompetanse til å kunne fasilitere teamutvikling i organisasjonen» . -Siw Anita Eidem Sjøvik, HR-sjef Felleskjøpet Agri SA

 GROW-programmet har eksistert i 18 år og har nesten 1000 deltakere.

Undersøkelser viser at de beste lederne produserer 50% bedre resultater enn middels gode ledere. Det som skiller de beste fra resten handler i stor grad om evnen til å ivareta den enkelte medarbeider. Mange ledere syns det er utfordrende å ta en aktiv lederrolle. De opplever medarbeidere med ulikt prestasjonsnivå og en hektisk hverdag preget av ad hoc-beslutninger og brannslukking. Resultatet blir et lederskap som er reaktivt og ikke proaktivt. Mennesket er en underutnyttet ressurs som har enormt potensiale for utvikling og prestasjoner. For å hente ut dette potensialet trengs det prosessledelse som motiverer, utvikler, fremmer fruktbar kommunikasjon og former varige endringer.

GROW-programmet er vitenskapelig forankret og praktisk orientert lederutvikling. Det består av forelesninger, erfaringsutveksling, gruppearbeid og mye trening. Teorien, temaene og modellene som blir presentert fungerer som et utgangspunkt og en grobunn for refleksjon, diskusjon og planlegging av praktisk anvendelse for den enkelte. Programmet varighet er ett år og går over syv todagers `Etapper´ og avslutter med en sertifiseringsetappe på tre dager.


PROGRAMMETS INNHOLD:

  • Atferdsvitenskap
  • Prestasjonscoaching
  • Atferdsledelse
  • Engasjement

INDIVIDUELLE UTVIKLINGSPROSESSER

Å lede enkeltmennesker handler om å skape motivasjon og engasjement hos medarbeideren samtidig som det legges til rette for utvikling av individuelle ferdigheter og gjennomføringskraft. På programmet får deltakerne nødvendig innsikt og ferdigheter for å få dette til, på en måte som skaper tillit, trivsel og gode prestasjoner. 

  • Kjerneprinsipper for       velfungerende team
  • Team Coaching
  • Konflikthåndtering

TEAM-UTVIKLINGSPROSESSER

Dette gjør deg i stand til å etablere og utvikle velfungerende prestasjons-team. Det kan være utfordrende å få en gruppe mennesker til å jobbe sammen, men nettopp dette er ofte veldig viktig for å oppnå ønskede resultater og ikke kaste bort tid. Gjør en arbeidsgruppe om til et prestasjonsteam, og led de suksessfullt gjennom oppgaver og endringer.

  • Endringsledelse
  • Motivasjon
  • Presentasjonsteknikk
  • Nudging

ENDRINGSPROSESSER

Det kan være utfordrende å få med seg folka på større endringer. Endringsledelse handler om å ivareta de som blir berørt gjennom informasjon, involvering og medbestemmelse. Deltakerne får innsikt og trening i hvordan endringer kan planlegges, presenteres og gjennomføres for å få flest mulig med fra starten av. 

Kursets faste Prosessledere

Heidi Bjerknes

Bjørn Skovli

Gjesteforelesere

Tid

Sted

Pris

GROW-Programmet 2024

Etappe 1: 6. og 7. desember

Etappe 2: 17. og 18. januar

Etappe 3: 28. og 29. februar

Etappe 4: 10. og 11. april

Etappe 5: 22. og 23. mai

Etappe 6: 12. og 13. juni

Etappe 7: 14. og 15. august

Etappe 8: 10. – 12. september

Etappe 1 – 7 avholdes i nye Kvartal 1, i Lillestrøm. Rett ved togstasjonen.

Etappe 8: Sertifiseringstur – destinasjon avdekkes i løpet av programmet. 

 

60.000,- eksl. konferansepakker og sertifiseringstur.

PÅMELDING

Du kan melde deg på GROW Programmet direkte via lenken under.