Vårt årlige, åpne lederutviklingsprogram gir deg et konkret ekstra “gir” i lederrollen

GROW-programmet passer for alle ledere som ønsker å videreutvikle sine leder-egenskaper. Vi styrker evnen din til å gjennomføre mer effektive og verdiskapende mellommenneskelige prosesser, og forme lærende kulturer.

Du får innsikt i hva som skal til for å skape ønskede resultater for deg og teamet, samt trening i konkrete ferdigheter som styrker gjennomføringsevnen. Gjennom programmet blir du sertifisert prestasjonscoach og prosessleder.

Nesten 1000 ledere har blitt sertifisert gjennom GROW-programmet, Siw Anita var en av dem

«Jeg opplevde programmet som veldig verdifullt fordi det er så konkret – og med mye trening underveis. Synes det er en god balanse mellom teori og praktisk. Vi fikk innblikk i mange gode verktøy som jeg bruker ved flere anledninger i egen organisasjon.

 

Jeg ønsker at flere i min avdeling skal gjennomføre GROW-programmet, slik at vi jobber med samme metodikk, og at mine medarbeidere kan bruke det de har lært når de skal håndtere ulike situasjoner, samt ha kompetanse til å kunne fasilitere teamutvikling i organisasjonen»

Bli sertifisert
prosessleder

GROW-programmets hovedfokus er å gi deg lederutvikling som virksomheten din vil merke effekten av.

For oss er det menneskene det handler om. Målet er alltid å oppnå at mennesker trives på jobb, utvikler sine prestasjoner og opplever mestring i gjennomføring av sine arbeidsoppgaver. GROW-programmet er vårt årlige, åpne lederutviklingsprogram som passer for alle ledere som ønsker å styrke sin kompetanse og evne til å gjennomføre fruktbare mellommenneskelige prosesser og forme lærende kulturer.

Vårt sertifiseringsprogram setter deg i stand til å møte menneskene i sin virksomhet på en tillitsskapende og utviklende måte, i alle fasetter av arbeidshverdagen. Programmet gir deg innsikt i hva som skal til for å skape ønskede resultater og trening i effektive ferdigheter som er enkelt overførbare til hverdagen.

Undersøkelser viser at de beste lederne produserer 50% bedre resultater enn middels gode ledere. Det som skiller de beste fra resten handler i stor grad om evnen til å ivareta den enkelte medarbeider. Mange ledere syns det er utfordrende å ta en aktiv lederrolle. De opplever medarbeidere med ulikt prestasjonsnivå og en hektisk hverdag preget av ad hoc-beslutninger og brannslukking. Resultatet blir et lederskap som er reaktivt og ikke proaktivt. Mennesket er en underutnyttet ressurs som har enormt potensiale for utvikling og prestasjoner. For å hente ut dette potensialet trengs det prosessledelse som motiverer, utvikler, fremmer fruktbar kommunikasjon og former varige endringer.

GROW-programmet er vitenskapelig forankret og praktisk orientert lederutvikling. Det består av forelesninger, erfaringsutveksling, gruppearbeid og mye trening. Teorien, temaene og modellene som blir presentert fungerer som et utgangspunkt og en grobunn for refleksjon, diskusjon og planlegging av praktisk anvendelse for den enkelte. Programmet varighet er ett år og går over syv todagers `Etapper´ og avslutter med en sertifiseringsetappe på tre dager.

Programmet består av

Individuelle utviklingsprosesser

 • Atferdsvitenskap
 • Prestasjonscoaching
 • Atferdsledelse
 • Engasjement

Å lede enkeltmennesker handler om å skape motivasjon og engasjement hos medarbeideren samtidig som det legges til rette for utvikling av individuelle ferdigheter og gjennomføringskraft. På programmet får deltakerne nødvendig innsikt og ferdigheter for å få dette til, på en måte som skaper tillit, trivsel og gode prestasjoner.

Team-utviklingsprosesser

 • Kjerneprinsipper for velfungerende team
 • Team coaching
 • Konflikthåndtering

Dette gjør deg i stand til å etablere og utvikle velfungerende prestasjons-team. Det kan være utfordrende å få en gruppe mennesker til å jobbe sammen, men nettopp dette er ofte veldig viktig for å oppnå ønskede resultater og ikke kaste bort tid. Gjør en arbeidsgruppe om til et prestasjonsteam, og led de suksessfullt gjennom oppgaver og endringer.

Endringsprosesser

 • Endringsledelse
 • Motivasjon
 • Prestasjonsteknikk
 • Nudging

Det kan være utfordrende å få med seg folka på større endringer. Endringsledelse handler om å ivareta de som blir berørt gjennom informasjon, involvering og medbestemmelse. Deltakerne får innsikt og trening i hvordan endringer kan planlegges, presenteres og gjennomføres for å få flest mulig med fra starten av.

Kursets faste prosessledere

Praktisk info

Tid

Sted

Pris

Lederutvikling som virksomheten din vil merke effekten av

Få et ekstra gir i lederrollen din, du også. Søk deltakelse på GROW-programmet høsten 2024

Programmet passer for alle type ledere som ønsker å utvikle seg videre. Du får styrket din kompetanse i lederrollen og vil sitte igjen med konkrete, effektive verktøy og en dypere innsikt og forståelse for hva som skal til for å skape ønskede resultater for deg og teamet.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon

post@grow.as

(+47) 913 06 290

×
×

Handlekurv