GROW består av konsulenter og veiledere som har jobbet med å utvikle atferdsfokuserte lederkulturer i over 20 år. Vi utdanner og utvikler ledere, organisasjoner og team, coacher ledere og holder foredrag om atferdsøkonomi og andre relevante tema.

Atferdsvitenskapen kan dokumentere at vi mennesker er irrasjonelle på en forutsigbar måte. Hjernen søker umiddelbare belønninger, og motsetter seg endringer. Det er som regel ikke en ny plan eller strategi våre oppdragsgivere trenger, men hjelp til å gjennomføre planene som allerede er lagt. GROW bidrar til gjennomføring og atferdsendring med målbar effekt.

Vi skaper mestring i arbeidslivet!

Våre verdier.

Nysgjerrighet

Nevrobiologer har funnet kjemiske forbindelser i hjernen som aktiveres når vi er nysgjerrige. Denne aktiveringen fører til at vi lærer mer og husker bedre. For å forstå våre kunders ståsted og behov må vi lytte til og lære av de. Derfor er det helt avgjørende at vi er godt trente på å være nysgjerrige.

Mot

Det å være modig er ikke fravær av frykt, det er å trosse ubehaget. Den beste medisinen smaker sjeldent godt. Dette betyr at vi må utfordre våre kunder og ikke minst oss selv, slik at vi ikke faller for fristelsen og gjør det som er enkelt, behagelig eller gir oss minst mulig motstand.

Integritet

For oss i GROW betyr dette å sikre at vi alltid har den kompetansen som kreves og at våre tjenester og metoder underbygges av best informasjon tilgjengelig. Vi må også kunne levere med trygghet og gjennomslagskraft, slik at våre tjenester har effekt og blir verdifull for våre kunder.

Våre etiske retningslinjer

Våre verdier bygger på grunnprinsipper som tillit til og respekt for andre mennesker. En virksomhet som GROW, er avhengig av tillit og et godt omdømme for å lykkes. Vi forventer at alle ansatte og våre samarbeidspartnere aktivt støtter opp rundt våre grunnverdier ved å opptre ansvarlig overfor kolleger, våre kunder og samfunnet for øvrig.

Disse retningslinjene redegjør for hovedprinsippene for det vi anser som ansvarlig atferd, men dekker ikke alle eventualiteter. Som representant for GROW, bør du alltid ha som ambisjon å utvise godt skjønn, redelighet, nøyaktighet og hensynsfullhet.

Vårt samfunnsengasjement

Vi setter stor pris på å kunne støtte det gode arbeidet som gjøres i Oslo Røde Kors.