GROW består av konsulenter og veiledere som har jobbet med å utvikle atferdsfokuserte lederkulturer i over 15 år. Vi utdanner og utvikler ledere, utvikler organisasjoner og team, coacher ledere og holder foredrag om atferdsøkonomi og andre relevante tema.

Atferdsvitenskapen kan dokumentere at vi mennesker er irrasjonelle på en forutsigbar måte. Hjernen søker umiddelbare belønninger, og motsetter seg endringer. Det er som regel ikke en ny plan eller strategi våre oppdragsgivere trenger, men hjelp til å gjennomføre planene som allerede er lagt. GROW bidrar til gjennomføring og atferdsendring med målbar effekt.

Det handler om å dytte mennesker og tall!

Våre verdier.

Nysgjerrig

Forskere har funnet kjemiske forbindelser i hjernen som aktiveres når vi blir virkelig nysgjerrige. Denne aktiveringen fører igjen til at vi lærer og husker mer og bedre, ikke bare knyttet til det vi ble nysgjerrige på, men også relatert til andre temaer eller områder. Vi kan altså «lure» hjernen vår til å lære mer og bedre, gjennom å være nysgjerrige og gjøre morsomme ting! Skal vi i GROW lykkes, er vi avhengig av å kunne samhandle med våre kunder. Vi må på kort tid forstå kundenes ståsted, målsetning og kontekst, for å kunne bidra til utvikling. Så vi må hele tiden minne oss på og trene på å være nysgjerrige, for å lykkes.

Modig

Det vil alltid være noe vi vil frykte, og det er jo fint, for da kan vi være modige. Det å være modig er ikke fravær av frykt, det er å trosse frykten. I GROW velger vi å følge vår overbevisning og gjennomføre prosjekter etter de prinsippene vi tror på. Dette medfører at vi må utfordre våre kunder, samarbeidspartnere og ikke minst oss selv, slik at vi ikke faller for fristelsen til å gjøre det som er enkelt, behagelig og som gir oss minst mulig motstand. Heldigvis gjelder det samme med denne utfordringen som med det meste annet, hvis vi gjør det mange nok ganger blir det enklere.

Profesjonell

Å opptre profesjonelt tar utgangspunkt i faglig kunnskap og praktiske ferdigheter, så vel som personlige egenskaper, verdier og holdninger. Så for oss i GROW betyr det først at vi må sikre at vi alltid har den kompetansen som kreves. Videre at vi evner å sette oss inn i kundenes ståsted, målsetning og kontekst, for å forstå hva som kreves i hvert enkelt tilfelle. Som prosessveiledere har vi fokus på målet når vi designer utviklingsprosesser, og vi evaluerer og måler underveis for å sikrer at det vi gjør fører til verdiskapning for våre kunder.

Våre etiske retningslinjer

Våre verdier bygger på grunnprinsipper som tillit til og respekt for andre mennesker. En virksomhet som GROW, er avhengig av tillit og et godt omdømme for å lykkes. Vi forventer at alle ansatte og våre samarbeidspartnere aktivt støtter opp rundt våre grunnverdier ved å opptre ansvarlig overfor kolleger, våre kunder og samfunnet for øvrig.

Disse retningslinjene redegjør for hovedprinsippene for det vi anser som ansvarlig atferd, men dekker ikke alle eventualiteter. Som representant for GROW, bør du alltid ha som ambisjon å utvise godt skjønn, redelighet, nøyaktighet og hensynsfullhet.

Vårt samfunnsengasjement

Vi setter stor pris på å kunne støtte det gode arbeidet som gjøres i Oslo Røde Kors.