Joakim er utdannet vernepleier (bachelor, behavior analysis), og har en master i atferdsvitenskap (Learning in Complex Systems, Behavioral Economics & Organizational Behavior Management), utover dette er han utdannet fra Hærens Befalskole, personlig trener og sertifisert prestasjonscoach.

Han har jobbet noen år i helsevesenet, sist som leder, sammen med de fremste i landet innen atferdsanalyse. Som konsulent og veileder har han utviklet og gjennomført konsepter forankret i atferdsvitenskap, for ledergrupper og ledere på alle nivåer, i store norske bedrifter. Her kan nevnes Møller Mobility Group AS og Backe Entreprenør AS med underselskaper.

Joakim har de siste årene vært faglig leder hos GROW, og har blant annet vært hovedansvarlig for utvikling av GROW-programmet.

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 906 07 675 | E-post: joakim@grow.as