Sitater fra Asle Randen, administrerende direktør i Backe Entreprenør AS

Backe Romerike – som er en del av Backe Gruppen – hadde lagt inn i sin strategi at de skulle ha et særlig fokus på ledelse og lederutvikling. Det ble utgangspunktet for prosjektet vi i GROW hadde med dem fra 2012 til 2013, som inkluderte de fleste konsepter vi tilbyr. Som følge av prosjektet ble det «avklart tydelige roller, ansvar og spilleregler», og samarbeidet innad i bedriften ble bedre.

Utgangspunktet

«Vi hadde i vår strategi at vi skulle sette fokus på ledelse og lederutvikling. Da GROW sammen med oss var med i sponsorpoolen til LSK, fikk de mulighet til å være med å gi tilbud. GROW fremstod som profesjonelle og samtidig folkelige, så vi fikk straks tillit til dem, deres opplegg og tilnærming. Vi mente de ville passe godt sammen med alle våre funksjonærer, som skulle delta i lederutviklingsprogrammet.»

"Ledergruppen fikk avklart tydelige roller, ansvar og spilleregler. Gruppen samarbeidet bedre og fungerte dermed mer hensiktsmessig etter prosessen. Vi har nå et felles språk når det gjelder ledelse, mer forutsigbare og er mer enig om hvordan det skal være hos oss.
Asle Randen
Administrerende Direktør

Gjennomføringen

«Etter en effektiv kartlegging forstod veiledere i GROW hvordan ting hang sammen hos oss, mål og strategi, og hva som skulle til for å få strategi til å virke og dermed nå mål. Grow ledet utviklingsprosessen i ledergruppen og gjennomførte 5-moduls lederutviklingsprogram med alle funksjonærer i bedriften, og fulgte dem opp mellom samlingene, ute på byggeplassene. I tillegg har jeg deltatt på deres sertifiseringsprogram i mestringscoaching.»

Resultatene

«Ledergruppen fikk avklart tydelige roller, ansvar og spilleregler. Gruppen samarbeidet bedre og fungerte dermed mer hensiktsmessig etter prosessen. Vi har nå et felles språk når det gjelder ledelse, mer forutsigbare og er mer enig om hvordan det skal være hos oss.

Vi har også nå mye mer fokus på å bygge prosjektteamene, som er helt avgjørende i vår hverdag. Grow er engasjerte og bryr seg virkelig om menneskene og bedriften. Jeg anbefaler dem på det sterkeste når det gjelder denne typen utviklingsarbeid.»