Boots logo

Vi har over flere år vært med på å designe lederutviklingsprogram for aspirantene og for de mer erfarne lederne i Boots Norge. Vi bidro også til gjennomføring av en del av modulene i programmet. Driftsledere, og direktør for salg og kjededrift gjennomførte GROW-programmet.

Sitater fra Ole Anders Olssen, HR (ansvarlig for lederutvikling)

Utgangspunktet

«Jeg kjente til menneskene i GROW og deres kompetanse og ferdigheter fra tidligere. Jeg valgte dem på grunn av deres tilnærming og evne til å sette oss som kunde i fokus.»

Gjennomføringen

«GROW har vært med å designe lederutviklingsprogram for våre aspiranter og for våre mer erfarne ledere, samt bidratt til gjennomføring av en del av modulene. Våre driftsledere, og direktør for salg og kjededrift har alle gjennomført GROW sitt åpne sertifiseringsprogram i mestringscoaching.»

Resultatene

«Våre ledere har flyttet seg som ledere. Våre driftsledere er blant annet mer konkrete og fokuserte på de lederoppgavene som er viktige i forhold til kjernevirksomheten vår. De har mer fokus på og har bedre verktøy for å utvikle siden ledere. Vi er en stor kjede, og resultatene våre har økt som følge av blant annet samarbeidet med GROW.

GROW viser stor interesse og setter seg inn i bedriftens ståsted, målsetninger, strategier og behov. De er derfor også gode til å designe utviklingsprosesser som flytter oss. De er mennesker som gir av seg selv og samtidig utfordrer oss på en del områder, som igjen fører til utvikling.

Det som også har vært viktig for meg er at de spiller på lag med meg og spiller meg god i våre bedriftsinterne prosesser – vi har en plan og en strategi. GROW bidrar til gjennomføring av planen slik at strategien virker og vi når målene våre.

Andre bør velge GROW fordi de brenner for å utvikle mennesker, lag og bedrifter ut fra bedriftens ståsted, strategi og mål. De er interessert, engasjert og opptatt av oss!»