Krogsveen logo

På bakgrunn av et ønske om å etablere en mestringskultur med fokus på lederutvikling og salgstrening, og hvor visjon og verdier måtte bli godt forankret inngikk Krogsveen et samarbeid med GROW. Dette samarbeidet inkluderer de fleste konsepter GROW tilbyr.

Sitater fra Cathrine Temmerud, utviklingsdirektør HR og konsept

Utgangspunktet

«Ønsket om å etablere en mestringskultur med fokus på lederutvikling og salgstrening, og hvor visjon og verdier måtte bli godt forankret var grunnen til at vi inngikk et samarbeid med GROW.»

Resultatene

«GROW har bidratt til helhetlig tenkning om hvordan bygge en kultur med fokus på stadig forbedring, utvikling av Beste Praksis og trivsel. Vi har fått verktøyene vi trenger innen coaching / kommunikasjon og oppfølging av ansatte slik at vi er stand til selv å videreutvikle oss.

Vi anbefaler GROW fordi de evner å sette seg godt i bedriftens ståsted og strategi, og sammen med ledelsen lage praktiske og helhetlige løsninger for at bedriften får et vedvarende løft i lederkompetanse og en solid mestringskultur. Bedriften står dermed bedre rustet til å ta markedsandeler og fremstår som en attraktiv arbeidsplass med lite turnover.»