1-logo-e1477260675116

Organisasjonsdirektør hos Finn.no anbefalte GROW da SB1 og EM1 Oslo og Akershus ønsket en samarbeidspartner som kunne designe og gjennomføre lederutviklingsprogram for alle mellomledere. Sammen designet vi et tilpasset lederutviklingsprogram som førte til at mellomlederne tilegnet seg verktøy for å få mer ut av sine medarbeidere og sine team.

Sitater fra Geirr Anfinnsen, fagsjef HR

Utgangspunktet

«Organisasjonsdirektør hos Finn.no anbefalte GROW, da vi ønsket en samarbeidspartner som kunne designe og gjennomføre lederutviklingsprogram for alle mellomledere.

Vi tok kontakt og inviterte GROW til å være med på og utarbeide, presentere og gi tilbud på et forslag. Deres forslag var svært tydelig beskrevet og i trå med våre mål og strategi, så vi valgte det.»

Gjennomføringen

«GROW designet et svært hensiktsmessig og tilpasset lederutviklingsprogram sammen med oss. GROW gjennomførte dette med engasjement og tilstedeværelse.

Med korte relevante teoretiske gjennomganger og mange praktiske oppgaver, relatert til ledernes hverdag, ble dette et svært nyttig program for alle.»

Resultatene

«Alle ledere som deltok fikk med seg nyttige verktøy og innspill til hvordan de kan takle ledelse i hverdagen. Alle har blitt mer bevisst av lederrollen og mer coachende i lederstilen.

Andre bør velge GROW som samarbeidspartner først og fremst på bakgrunn av deres evne til å tilpasse sitt opplegg til kundes hverdag, men også på grunn av evne til å samarbeide, ta tilbakemeldinger og justere underveis, når det er hensiktsmessig.»