Behavior

GROW BEHAVIOR

Og resultatene vil følge

Vårt sertifiseringsprogram i atferdsledelse og ledelsesbasert coaching gjør enhver leder i stand til å utvikle prestasjoner og resultater blant sine medarbeidere, på en effektiv og etisk riktig måte. Programmet er vitenskapelig forankret og praktisk orientert.

Programmet består av foredrag, erfaringsutveksling, workshops og trening, og er inndelt i tre emner.

Tre emner. Ett program.

1: Ledelsesbasert coaching

Dette emnet gir en generell forståelse for hva som påvirker mennesker i valgsituasjoner, og hvorfor vi gjør som vi gjør. Basert på denne forståelsen lærer deltakerne kommunikasjonsteknikker for å endre tankesett, drive atferd, og utvikle nye vaner.

2: Atferdsledelse

Atferdsledelse er en ledelsesform som baserer seg på atferdsanalytiske prinsipper, og situasjonsbestemt ledelse. Deltakerne lærer hvordan man kan analysere atferd, og strukturere utvikling av medarbeideres prestasjoner på en effektiv og forutsigbar måte. Dette emnet bygger på LEDELSESBASERT COACHING, som må ha blitt gjennomført først.

3: Teamcoaching

Dette emnet gjør deg i stand til å forme og utvikle team. Det kan være utfordrende å få en gruppe mennesker til å jobbe sammen som et prestasjonsteam, men nettopp dette er ofte veldig viktig får å oppnå ønskede resultater, og ikke kaste bort tid. Gjør en arbeidsgruppe om til et prestasjonsteam, og led de suksessfullt gjennom oppgaver og endringer. Må ha gjennomført emne 1.

Tid

Pris

Sted

GROW 2019

Etappe 4: 5., 6. og 7. juni 2019

Etappe 5: 12. og 13. august 2019

Etappe 6: 23. og 24. september 2019

Etappe 7: 4. og 5. november 2019

Etappe 8: 2. til 4. desember 2019

GROW 2019/2020

Etappe 1: 21. og 22. august 2019

Etappe 2: 25. og 26. september 2019

Etappe 3: 13. og 14. november 2019

Etappe 4: 6., 7. og 8. januar 2020

Etappe 5: 10. og 11. februar 2020

Etappe 6: 30. og 31. mars 2020

Etappe 7: 11. og 12. mai 2020

Etappe 8: uke 25 2020

Emne 1, etappe 1 til 3 – 30.000.

Emne 2, etappe 4 – 15.000 

Emne 3, etappe 5 til 7 – 30.000 

Sertifisering, etappe 8 – 15.000

Totalpris for hele programmet får du ved å ta kontakt med oss

Etappe 1-7: Kjeller Gård på Kjeller. Rett ved OsloMet og Forskningsparken. 10 min med buss fra Lillestrøm stasjon og rett ved avkjøring fra E6.

Sted for sertifiseringstur avdekkes underveis i kurset. 

 

Trond Bentestuen

Konserndirektør PM, DNB

«Alle våre ledere har gitt strålende tilbakemeldinger på opplegget.»

Interessert?

Vi skreddersyr tjenesten for din bedrift, og tar gjerne kontakt med deg for en samtale!

Lukk meny