COACHING

fordi det er folka som skal prestere

Coaching handler om å mobilisere motivasjon og bevisstgjøre deg på dine mål, utgangspunkt, og muligheter. Samtidig er coaching i stor grad med på å sikre gjennomføringskraft.

Samspillet med en coach kan bidra til at du frigjør deg fra fastlåste perspektiver, finner løsninger og gjør de endringene som skal til for å nå dine mål. Prosessen underveis mot målet byr på læring, refleksjon og personlig utvikling.

Et coaching samarbeid er en prosess. Å sette inspirerende mål, finne motivasjon og endre atferd krever som regel flere gode samtaler, testing og tid til refleksjon. Derfor anbefaler vi pakker.

Vi møtes i et egnet møterom, på telefon eller Skype. Coaching bør foregå med maksimalt 14 dagers mellomrom, for å opprettholde momentum.

Størrelse på pakken avhengig av hva du ønsker å oppnå og hva som er ditt utgangspunkt.

LEDER-COACHING

Observasjon, feedback, sparring og utviklende coaching av toppledere. Executive coaching er lederens arena der han/hun får en nøytral og konfidensiell sparringspartner som vil utfordre og samtidig holde lederen på sporet for å nå sine mål.

TEAM COACHING

Flere hoder tenker bedre enn ett. I hvert fall når hodene samarbeider på en god måte. De trekker hverandres prestasjoner opp og ikke ned. Vi har lang og bred erfaring med utvikling av team og ledergrupper og bistår gjerne deg og dine gjennom utviklingsprosesser som ruster dere for gode prestasjoner.

Interessert?

Vi skreddersyr tjenesten for din bedrift, og tar gjerne kontakt med deg for en samtale!