lederutvikling

Lederutvikling For vekst og stabil prestasjonsutvikling

På en fleksibel og effektiv måte, leverer vi bedriftsinterne og -tilpassede program innen lederutvikling og ledergruppeutvikling. Der skaper vi endring og utvikling sammen med bedriftens ledere.

Programmer i lederutvikling består av foredrag, erfaringsutveksling, workshops og trening, samtidig som arbeidet forankres i handlingsplaner og valgdesign.

Bedriftens ledere bør være i stand til å møte endringer, drive utvikling, og forme kultur og atferd. Det reelle bildet er dessverre et helt annet: Vi møter ofte ledere som bruker all sin arbeidstid på administrative oppgaver, i stedet for verdiskapende lederskap.

Vi tror på mennesker – og mener struktur, planer og strategier må ha sitt utspring i mennesker og menneskers atferd for å kunne fungere optimalt. Les mer om vår ledelsesfilosofi ved å trykke på knappen under.

Aktuelle tema. Fremtidig utvikling.

Hvordan blir vi mennesker påvirket i valgsituasjoner, og hvorfor oppfører vi oss egentlig slik vi gjør?

Hvordan benytte kunnskap om atferd for å oppnå effektivt og forutsigbart lederskap?

Hva er fixed og growth mindset, og hvordan påvirker dette oss?

Hvordan endre mine medarbeideres mindset?

Hvorfor og hvordan etablere og opprettholde en growth-kultur?

Interessert?

Vi skreddersyr tjenesten for din bedrift, og tar gjerne kontakt med deg for en samtale!

Lukk meny