lederutvikling

Lederutvikling For vekst og stabil prestasjonsutvikling

I et samfunn med raskt økende kompleksitet er ledelseskompetanse noe av det viktigste en organisasjon kan investere i. En dyktig leder skaper tillit og er gjennom dette posisjonert til å utvikle velfungerende individer og team. Flere undersøkelser viser tydelig sammenhengen mellom kompetente ledere og gode resultater.

Vi tror på mennesker – og mener struktur, planer og strategier må ha sitt utspring i mennesker og menneskers atferd for å kunne fungere optimalt. Les mer om vår ledelsesfilosofi her

Bedriftens ledere bør være i stand til å skape motivasjon, engasjement og eierskap for at medarbeiderne skal kunne nå sitt potensial. Samtidig trenger lederne verktøy for å opprettholde gjennomføringskraften i bedriften og påvirke kulturen. Dette krever tilstedeværelse og proaktivt arbeid med fungerende modeller og metodikk.

Fra et vitenskapelig perspektiv kan lederens utfordring deles i to dimensjoner:

1. Hvordan finner vi ut av hva som er lurt å gjøre for å nå målene våre?

2. Hvordan skal vi sørge for at det som er lurt å gjøre faktisk blir gjennomført?

Lederutvikling handler om ny innsikt, selvrefleksjon og mye trening. På denne måten kan lederne designe atferd for seg selv som har fokus på relasjoner, oppgaver og endring. Det er
viktig at utviklingen ikke foregår i et vakuum. Det må etableres sterke koblinger mellom utviklingsprosessen og arbeidshverdagen. Slik kan det gjennomføres lederutvikling som virker.

Vår lederutvikling

Vi er særdeles opptatt av at lederne tar eierskap til egen utvikling. Derfor har alle våre prosesser et stort fokus på involvering og delaktighet. Teori fra valid forskning og anerkjente ledelsesmodeller benyttes som et «startskudd» og felles språk for refleksjon, innsikt og diskusjon.

Tematikk og modeller

  • Atferdsvitenskap: Hvordan kan vi bedre finne ut av hva som er lurt, og hvordan sikrer vi gjennomføring av dette
  • Endringsledelse
  • Atferdsledelse
  • ACT – Acceptance and Commitment training
  • Relasjonsorientert ledelse
  • Prestasjonscoaching og coachende lederstil
  • Motivasjon og engasjement
  • Tillit, eierskap og ansvarliggjøring

På en fleksibel måte, leverer vi bedriftsinterne og -tilpassede program innen lederutvikling. Der skaper vi endring og utvikling sammen med bedriftens ledere. For å redusere tiden brukt på de fysiske samlingene kan all innføring i teori og modeller gjøres web-orientert. Dermed er det lettere for deltakerne å lytte, absorbere og reflektere over informasjonen og vi har mer tid til å diskutere innholdet og planlegge bruken av den; Hva betyr dette for oss og hvordan kan vi benytte oss av dette? Dette opplever vi er det mest verdifulle.

Prosessen kan også i sin helhet leveres web-orientert. Gjennom webinarer, videoklipp, korte sammendrag og videomøter i smågrupper kan lederutviklingen foregå uten behov for fysiske møter. Dette ser vi kan skape en økt grad av eierskap da lederne får større innvirkning på når de ulike leddene gjennomføres.

Interessert?

Vi skreddersyr tjenesten for din bedrift, og tar gjerne kontakt med deg for en samtale!