NUDGING

SIKRE GJENNOMFØRING VED BRUK AV NUDGING

Hva er nudging?

Nudging er små «dult» eller endringer i kontekst som påvirker atferden vår uten å begrense valgfrihet. En god nudge er lite kostnadskrevende og nesten umerkelig. Grunnideen bak nudging er å gjøre små endringer i valgsituasjonen slik at det blir lettere å ta gode beslutninger.
 
I hverdagen påvirkes handlingene våre i stor grad av detaljer eller stimuli i omgivelsene. Vi husker best det som sist ble fortalt, velger det som er kjent fremfor det som er ukjent, følger minste motstands vei og tenderer til å unngå tap fremfor oppnåelse av potensiell gevinst. Disse tendensene eller biasene er systematiske tankefeil som alle mennesker utviser og gjør at vi noen ganger snubler i valgsituasjoner. I motsetning til mer tradisjonelle tiltak tar nudging høyde for dette.

Hvorfor nudging?

Nudging og andre atferdsvitenskaplige metoder benytter kunnskap om slike biaser for å tilrettelegge omgivelsene slik at vi øker sannsynligheten for at mennesker tar gode valg. En velplassert og gjennomtenkt nudge kan lede deg til å ta bedre beslutninger enn du ellers ville gjort.  Andre tilnærminger til atferdsendring vektlegger ofte informasjon, opplysning og forsøker å overbevise nøkkelpersoner om potensielle fordeler og ulemper ved å endre atferd.

Gode eksempler på dette kan være store helsekampanjer eller andre holdningsendrende kampanjer. Likevel ser man at disse metodene trolig har sine begrensninger når det kommer til reell atferdsendring og dermed kan fremstå som i overkant optimistiske. Gjennom innsikt i atferdsvitenskap og kunnskap om nudging vet vi at vår atferd og våre valg er ofte lite gjennomtenkt og i stor grad er påvirket av det som skjer rundt oss. Spesielt den kontekst og de omgivelser hvor vi befinner oss i øyeblikket.

Hvordan jobber vi med nudging på arbeidsplassen?

Vi opplever ofte at bedrifter og virksomheter setter gode mål, lager detaljerte planer og utarbeider hensiktsmessige strategier. Likevel er det ikke uvanlig at man ikke klarer å gjennomføre det man har blitt enig om at man skal gjøre.
I slike situasjoner er nudging og kunnskap om menneskelig atferd utrolig verdifull. Ved å gjøre små endringer i arbeidsmetoder, strukturer og kommunikasjon mellom mennesker kan man bedre legge til rette for høyere gjennomføring og endring.
 
Du kan lese mer om det her.

Nudge eksempel

Sent i 2019 gjennomførte vi et nudge prosjekt i Oslo. Vi spurte tilfeldige forbipasserende om de foretrakk fargen grønn eller fargen blå. Ikke overraskende valgte ca halvparten hver av de to ulike farene.
 
Men hva tror du skjedde når vi demonstrerte at flertallet valgte grønn?

Interessert?

Vi skreddersyr tjenesten for din bedrift, og tar gjerne kontakt med deg for en samtale!