People

GROW PEOPLE

fordi det er folka som skal prestere

Coaching: For å mobilisere energi og bevisstgjør ledere på sine mål, utgangspunkt, og muligheter. Samtidig er coaching i stor grad med på å sikre gjennomføringskraft. Derfor er det ofte med som viktig element i bedriftens totale utviklingsprosess. Samspillet med en coach kan bidra til at ledere frigjør seg fra fastlåste perspektiver, finner løsninger og gjør de endringene som skal til for å nå sine mål. Prosessen underveis mot målet byr på læring, refleksjon og personlig utvikling.

Executive Coaching: Observasjon, feedback, sparring, og utviklende coaching av toppledere. ExC er lederens arena der han/hun får en nøytral og konfidensiell sparringspartner som vil utfordre, og samtidig holde lederen på sporet for å nå sine mål.

Teamcoaching: Flere hoder tenker bedre enn ett! I hvert fall når hodene samarbeider på en god måte. De trekker hverandres prestasjoner opp, og ikke ned (noe vi dessverre ser ofte). Vi har lang og bred erfaring med utvikling av team og ledergrupper, og bistår gjerne deg og dine gjennom utviklingsprosesser som ruster dere for gode prestasjoner.

Asle Randen

Administrerende direktør, Backe Entreprenør AS

«Vi har nå et felles språk når det gjelder ledelse, mer forutsigbare og er mer enig om hvordan det skal være hos oss.»

Interessert?

Vi skreddersyr tjenesten for din bedrift, og tar gjerne kontakt med deg for en samtale!

Lukk meny