TEAM

TEAMUTVIKLING OG TEAMETABLERING

Et velfungerende team kan være et av de viktigste konkurransefortrinnene for en organisasjon. For å nå organisasjonens mål kreves det variasjon av både ferdigheter, erfaringer og ekspertise. Vi er mer avhengig av velfungerende team enn noen gang.

Teamutvikling handler om å både ha fokus på den enkeltes utvikling og teamet utvikling som helhet. Våre teamutviklingsprosesser har fokus på å skape psykologisk trygghet og fleksibilitet i team. Det er gjennom forskning funnet at psykologisk trygghet og fleksibilitet er suksessfaktoren for å få team til å fungere optimalt. Psykologisk trygghet handler om å skape en læringskultur, der det er trygt å feile, være kreativ og utfordre både seg selv og teamet.

Det andre fokuset i våre prosesser er psykologisk fleksibilitet. Det handler om å være tilstede i øyeblikket.

Tilstedeværelse i øyeblikket gjør at vi er bedre posisjonert til å handle på en hensiktsmessig måte som tar oss mot målene, både egne og teamets. Dette krever at man finner forbedringsområder for teamet, som innebærer å erstatte gamle vaner med nye og mer effektive vaner. En gruppe med psykologisk fleksibilitet er bedre rustet til å endre gamle vaner til nye mer effektive vaner.

Vår teamutvikling

Våre utviklingsprosesser tilpasses teamets behov. Teamprosessene er basert på prinsipper fra atferdsvitenskapen. Vi bruker valide og dokumenterte prinsipper inn i prosessene og er blant de første i landet til å anvende Prosocial-metodikken. Dette er en metodikk som øker psykologisk fleksibilitet og trygghet i team og dette fører til økt effektivitet og samarbeid.

Interessert?

Vi skreddersyr tjenesten for din bedrift, og tar gjerne kontakt med deg for en samtale!