Trivsel og psykologisk trygghet

Forskning viser at trivsel og psykologisk trygghet på arbeidsplassen er avgjørende for å fremme ansattes engasjement, produktivitet og innovasjon.

Noen av de viktigste funnene inkluderer:

  • Psykologisk trygghet: Ansatte som føler seg trygge til å uttrykke ideer og bekymringer uten frykt for negative konsekvenser, er mer engasjerte og innovative.
  • Trivsel: Høy trivsel blant ansatte er knyttet til lavere sykefravær, høyere produktivitet og økt jobbtilfredshet.
  • Støttende ledelse: Ledelse som aktivt fremmer trivsel og psykologisk trygghet skaper et mer positivt og produktivt arbeidsmiljø.
  • Teamdynamikk: Gode relasjoner og samarbeid innen teamet forbedrer trivselen og øker psykologisk trygghet.

Hvordan kan vi i GROW bidra?

Vi i GROW fokuserer på å anvende atferdsvitenskap for å forbedre trivsel og psykologisk trygghet på arbeidsplassen. Gjennom tjenester som lederutvikling, kommunikasjonstrening og teamdynamikk, hjelper vi bedrifter med å skape et støttende og trygt arbeidsmiljø.

Slik kan GROW bidra:

  • Lederutvikling: Vi tilbyr skreddersydd lederutvikling som gir ledere verktøyene de trenger for å fremme psykologisk trygghet og trivsel i sine team. I tillegg har vi et årlig åpent, forskningsbasert lederutviklingsprogram. Her foregår lederutviklingen over 9 måneder i en gruppe på dyktige ledere fra ulike bransjer.
  • Kommunikasjonstrening: Vi forbedrer kommunikasjonsferdighetene i organisasjonen, noe som skaper en mer åpen og trygg arbeidskultur.
  • Teamdynamikk: Ved å forbedre teamets effektivitet og samarbeid, bidrar vi til å skape et miljø hvor ansatte føler seg trygge til å dele ideer og ta risiko.
  • Trivselstiltak: Vi hjelper bedrifter med å utvikle og implementere trivselstiltak som støtter ansattes helse og velvære, og fremmer en positiv arbeidskultur.

Med en dokumentert historie av suksess og fornøyde kunder, kan vi levere praktiske og effektive løsninger som er tilpasset behovene til din bedrift.

Vår tilnærming, basert på solid forskning og bevist effektivitet, gjør oss til en verdifull partner for å forbedre trivsel og psykologisk trygghet på arbeidsplassen.